KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori

październik 2021 - czerwiec 2022 (dokładne terminy podane są na dole tej informacji)

(Zajęcia w soboty i niedziele od 8.30-19.05)

 

szczegółowe informacje: tel. 124215030
 

INFORMACJE OGÓLNE:

300 godzin

październik - czerwiec

10 zjazdów weekendowych po 24 godziny lekcyjne

60 godzin praktyki

czerwiec - egzamin

międzynarodowy (polski i niemiecki) dyplom

wykłady medyczne i psychologiczne

prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu Montessori

możliwa część zajęć w formie on - line (w przypadku ogłoszenia ograniczeń w związku z covid)

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (otrzymanej po przesłaniu maila ze zgłoszeniem) wraz z dowodem wpłaty zaliczki  w wysokości 492 zł w terminie do 15.09.2021 r. na adres:
przedszkole@montessori.prochowa.pl.   


Pozostała płatność może być dokonana w ratach.

[Kwota zaliczki w wysokości 492 zł pomniejsza kolejną wpłatę]

Ogólny koszt kursu: 3500 zł + 23% Vat =4305 zł 

2 raty po 1800 zł

3 raty po 1200 zł

10 rat po 400 zł   

plus należny podatek Vat 23%.

Wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12   31-532 Kraków nr konta 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
z dopiskiem „kurs Montessori”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurs jest zorganizowany w oparciu o:

-  pisemną umowę o współpracy  pomiędzy Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium, która kontynuuje międzynarodowy program szkolenia nauczycieli Montessori zapoczątkowany współpracą profesora Theodora Hellbruegge i Mario Montessori,

- dwudziestosiedmioletnie doświadczenie w pracy montessoriańskiej,

- i tyle samo trwające, ciągłe doskonalenie zawodowe, poprzez udział w międzynarodowych kursach, konferencjach i szkoleniach, a także hospitacjach w różnych placówkach montessoriańskich  w Polsce i innych krajach.


Kadra prowadząca zajęcia to:

- nauczyciele  z wieloletnim (od 1995 roku) doświadczeniem w pracy w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, pod patronatem ww. Akademii (prof. Joachima Dattke);

- zajęcia z zakresu medycyny i psychologii poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego: lekarz pediatrii ze specjalnością w zakresie rehabilitacji rozwojowej i psycholog kliniczny.


Kilka słów o genezie kursu:
Do końca lat 90-tych, z inicjatywy Mario M. Montessori (syna Marii)i profesora Theodora Hellbruegge  odbywały się w Monachium roczne kursy Montessori z certyfikatem AMI, prowadzone przez trenera AMI. Działalność szkoleniowa MARWR jest kontynuowana nadal, zarówno w Centrum Dzięcięcym w Monachium, jak i  w wielu krajach świata, w tym w Polsce, m.in.  u nas: w ośrodku i przedszkolu  na Prochowej, w Krakowie przez absolwentów tych kursów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W czasie kursu uczestnicy:

- poznają teoretyczne załozenia koncepcji systemu pedagogicznego Marii Montessori oraz historię rozwoju jej pedagogiki w Polsce i na swiecie, poznają literaturę tematu,

- poznają zasady prowadzenia obserwacji dziecka i dokumentowania pracy w przedszkolu Montessori,

-  opracują konspekty do pracy z materiałami Montessori z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, materiału zmysłowego, językowego i matematycznego,   i będą mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń z materiałem Montessori (uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej materiały, które sami uzupełniają o własne notatki),

- od lekarza pediatry, specjalisty w zakresie rehabilitacji rozwojowej oraz od psychologa klinicznego i nauczycieli praktyków (pedagogów specjalnych) uzyskają wskazówki do pracy z dziećmi o różnorodnych możliwościach i potrzebach rozwojowych (zarówno z opóźnieniem w różnych sferach rozwojowych, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych), poznają ogólne założenia diagnozowania rozwoju dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,

- zdobędą informacje o tym, jak przygotować dziecko do przedszkola Montessori w domu i w placówce, czyli nieco informacji o wychowaniu dziecka do 3 r.ż.,

- dowiedzą sie jak przygotowywać materiały uzupełniające i rozszerzające wiedzę i umiejętności dzieci,

- nauczą się organizować współpracę z rodzicami w środowisku montessoriańskim.Po odbyciu zajęć i praktyk oraz po zdanym egzaminie przed międzynarodową komisją (egzaminator - prof. Joachim Dattke z Monachium lub inny wyznaczony przez Akademię) uzyskają dyplom Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium. Dyplom uznają wszystkie kraje, gdzie ważne są niemieckie dyplomy.

Uczestnikom, którzy odbędą cały przewidziany programem  cykl kształcenia kurs da rzetelne  przygotowanie do pracy w przedszkolach Montessori.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy zajęc w edycji kursu: 2021/22:
2-3.10.2021; 23-24.10.2021;27-28.11.2021; 11-12.12.2021; 15-16.01.2022; 19-20.02.2022; 12-13.03.2022; 26-27.03.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022,  (czerwiec– sesja egzaminacyjna)


Godziny zajęć:  soboty i niedziele 8.30- 19.05, łącznie w weekend 24 godziny lekcyjne