Spotkanie z górnikiem

W najbliższy poniedziałek 3 grudnia odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie z górnikiem z Kopalni Soli w Wieliczce. Ma to związek z przypadającą 4 grudnia Barbórką.
Górnik zaprezentuje przedszkolakom wygląd kopalni soli, galowy mundur górniczy oraz codzienny strój ludzi pracujących pod ziemią. Opowie o celu i trudach pracy górników oraz zapozna dzieci z wybranymi, górniczymi legendami. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.30.
Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci w tym dniu do przedszkola!