Kurs diagnostyki rozwoju dzieci

Wszystkich, którzy chcą rozszerzyć  wiedzę na temat metod diagnostyki i terapii rozwoju małego dziecka w wieku od urodzenia do 3 r.ż.
zapraszamy na 3-dniowy kurs
„Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci  rok  życia”

Termin: 15. 02. – 17. 02. 2019
Miejsce:  ul.Prochowa 12 , sala wykładowa
Opłaty: 600 zł + 23%VAT   = 738 zł
Zgłoszenia : sekretariat@korwr.pl lub  fax  12 421 50 20, tel.12 421 50 20
Organizator: Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

Informacje: www.prochowa.pl