Uczymy niemieckich pedagogów z Norymbergi

W lutym panie Beata Strzępek  i Elżbieta Zabiegaj zostały zaproszone do Szkoły Zawodowej dla Pracowników Socjalnych w Norymberdze, realizującej w ramach  projektu Erasmus +  misję międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej.

Panie przedstawiły niemiecką (sic!) koncepcję wczesnego wspomagania rozwoju i pedagogiki leczniczej Montessori, stosowaną w Monachium od 50 lat, a w Krakowie i Polsce od około 30 lat.

Słuchaczami byli wykładowcy Szkoły oraz studenci, z których kilka osób  przyjedzie w ramach  ww. wymiany do naszego przedszkola w maju br.

Cieszymy się z tych kontaktów, z propagowania wiedzy zdobywanej podczas wielu lat współpracy z fundacją profesora Theodora Hellbruegge i pracownikami Centrum dziecięcego w Monachium.
Studenci z uwagą wysłuchali wykładu o zasadach organizowania placówek integracyjnych i relacji z wcielania tej  koncepcji w życie.