Pracownia w ogrodzie

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycielek i niezastąpionego pana Wiesia - konserwatora,  pod kierownictwem pani Beaty Sk. i przy  pomocy Rodziców stworzyliśmy dla dzieci niezwykłe miejsce w naszym ogrodzie przedszkolnym - pracownię, gdzie można tworzyć, eksperymentować, mieszać, "warzyć", odkrywać. Zebraliśmy tam roślinny materiał: szyszki, patyki, liście, płatki kwiatów, piasek i ziemię. Pan Wiesio wraz z Rodzicami i rodzinami zaangażowanych osób wykorzystując drewniane palety i skrzynki zbudowali warsztat pracy dla dzieci, rodzice przynieśli wspaniałe gadżety do wykorzystania przez dzieci.

Udało się zadaszyć to miejsce, więc i deszcz nam niestraszny!

Dziękujemy za pomoc!