Polska oczami dziecka – warsztat montessoriański dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych

Część pierwsza, dydaktyczna – prezentacja mapy Polski i ciekawych pomocy rozwojowych  
Część druga – warsztatowa – wykonanie mapy i jej elementów
 
I.    Część dydaktyczna:
 
Zaprezentowane zostaną materiały przybliżające dzieciom regiony etnograficzne 
i przyrodnicze Polski. Celem jest pomoc w zrozumieniu przez dziecko jego roli jako człowieka odpowiedzialnego za swój kraj, realizującego swoje dążenia do poznania świata, odnajdującego się w swojej lokalnej rzeczywistości – regionie etnograficznym i nie tylko.
Uczestnicy warsztatu zobaczą ciekawe, autorskie  pomoce rozwojowe, które pomogą poznać  dzieciom różne regiony Polski: charakterystyczne budowle, ważne miejscowości, herby miast, parki narodowe, rękodzieło ludowe.
Pracując z tymi materiałami dzieci będą miały okazję rozwijać poczucie piękna i estetyki, uczyć się współdziałania i tolerancji, życia w zgodzie z innymi ludźmi i przyrodą poszczególnych regionów, poznawać różnice w mowie, stroju ludowym, kuchni i zwyczajach, uczyć się dbać  o najbliższe środowisko.
Prezentowane materiały wykorzystują różne potrzeby i aktywności dzieci, kształcą sferę ruchową, sensoryczną, językową, wrażliwość estetyczną, a także  rozwój społeczno - emocjonalny. Obszary edukacyjne zostaną przedstawione na różnych poziomach umiejętności dzieci.  
Zajęcia te mogą stać się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań związanych 
z poznawaniem Polski. 
 
 
II.    Część praktyczna – warsztatowa:
 
Każdy uczestnik podczas warsztatu wykona na płótnie unikatową, interaktywną mapę Polski (o wymiarze ok 100/100cm)
 
1.    Etapy tworzenia mapy
1.1.     Stworzenie szablonu wyjściowego na papierze dla przyszłej mapy.
1.2.     Przygotowanie płótna, naniesienie wybranych treści na materiał.
1.3.    Malowanie mapy bazowej na płótnie.
1.4.    Technika wykańczania: krawędzi materiału, nanoszenia skali, podziałki, róży wiatrów itd. Zgodnie z potrzebami przyszłych użytkowników mapy. 
2.    Treści, które znajdą się na naszej mapie – cześć z nich uczestnicy będą wykonywać samodzielnie podczas warsztatu, do reszty poznają techniki pracy i niezbędne materiały – tak by móc wykonać potrzebne treści w domu lub wraz z dziećmi. 
2.1.    Hydrologia – sieć rzeczna Polski – zarówno wariant podstawowy (przedszkolny) jak i zaawansowany (kilkanaście rzek) (szkolny).
2.2.    Hipsometria – wycinanie, formowanie oraz malowanie pasm górskich na przykładzie Karpat.
2.3.    Pasowość form terenu – wycinanie z materiału.
2.4.    Największe obszary leśne – ciekawe formy przedstawienia przestrzennego.
2.5.    Parki Narodowe – obszary, symbole.
2.6.    Największe miasta – do samodzielnego wykonania przez nauczyciela lub dzieci.
2.7.    Krainy historyczne, etnograficzne, kulturowe … - propozycje przedstawienia ich na mapie.
2.8.    Sąsiedzi Polski – flagi, godła narodowe, nazwy krajów ….
 
Podczas warsztatu uczestnicy będą wycinać z różnych materiałów, malować na różnych powierzchniach, wypalać w drewnie, grawerować w szkle,lepić z gliny, poznają balsę i inne ciekawe materiały.
 
Cele:
- podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie umiejętności przekazywania wiedzy 
o Polsce
- rozwijanie własnego warsztatu pracy o nowe środki dydaktyczne
- uczenie się włączania różnych treści i wartości w codzienną pracę edukacyjną
- doskonalenie twórczego potencjału pedagogicznego 
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania różnych technik plastycznych przy tworzeniu materiałów dydaktycznych
 
Data: 22 – 23 XI 2019 r
Czas: piątek 16.00 – 20.00, sobota 9.00 – 15.00
Koszt: 320 zł + Vat = 393,60 zł  (w tym zawiera się koszt materiałów do wykonania własnej mapy)
Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori, ul. Prochowa 12, Kraków
Prowadzący: mgr Katarzyna Michalik, mgr Jolanta Szafrańska
Kontakt i zapisy: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego  potwierdzenia) prosimy o przelew ww. kwoty na konto: Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 18.11.2019 (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem. Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.