Aktualna działalność przedszkola

Praca przedszkola jest nadal zawieszona.

Dzieci nie uczęszczają na zajęcia do przedszkola. Są one prowadzone zdalnie w różnorodnych formach; odbywają sie spotkania on line, nauczyciele przesyłają rodzicom instruktaże i materiały do zajęć,nagrywają filmy, które rodzice odtwarzają dzieciom w domu.

W formie na odległosć prowadzimy także zajęcia terapeutyczne, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i w ramach regularnej pracy, w uzgodnieniu z rodzicami.
 

Proces rekrutacji do przedszkola zostanie wkrótce wznowiony.
Rodzice otrzymają mailowo i telefonicznie powiadomienia o możliwości kontynuowania rozpoczętych działań i/lub podpisania umowy na kolejny rok szkolny.