Szkolenie dla nauczycieli z krakowskich szkół Montessori

Szkolenie:
„Warsztat nauczyciela Montessori- korelacja pedagogiki Montessori z podstawą programową nauczania w szkole podstawowej”.

 

Organizator
: Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Kraków, ul.Prochowa 12
we współpracy z Fundacją Casa dei Bambini.

 

Termin
: 17- 25 sierpnia 2020 roku

Miejsce
: Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Montessori ul.Mydlnicka 5 Kraków

Wymiar
: 7 spotkań po 4 godziny

Forma
: wykładowo – dyskusyjno – warsztatowa

Prowadzący
to nauczyciele Montessori i  terapeuci, z wieloletnim doświadczeniem
w pracy w placówkach Montessori, należący do międzynarodowego zespołu specjalistów w zakresie pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, działających pod opieką Fundacji Profesora Theodora Hellbruegge
z Monachium.

Koszt: 500 zł plus 23% Vat (115 zł), łącznie 615 zł

Pojedyncze dni: 100 zł plus 23% Vat (23 zł), łącznie 123 zł

Zgłoszenia i informacje: tel.608108860
 

Plan szkolenia:

 

1.dzień 17.08.2020 r. pon. godz. 12.00 – 15.00:

Planowanie i organizacja pracy nauczyciela w szkole Montessori- wstęp.
Teoretyczne podstawy pedagogiki Montessori: przygotowane otoczenie, obserwacja, dokumentowanie pracy.

Elżbieta Zabiegaj, Jolanta Szafrańska

 

2.dzień 18.08.2020 r. wt.8.00 – 11.00

Ćwiczenia praktycznego życia i ich rola w przygotowaniu ucznia do nauki w szkole podstawowej. Aspekt terapeutyczny pedagogiki Montessori, elementy terapii ręki.

Anna Malina

 

3.dzień  19.08.2020 r. śr. 8.00-11.00

Ćwiczenie zmysłów podstawą pedagogiki Montessori- materiał sensoryczny w szkole, jego rola i odniesienie do materiałów szkolnych (matematyka!)

Jolanta Szafrańska

 

4. dzień 20.08.2020 r. czw. 8.00 – 11.00

Kształcenie językowe- rola ćwiczeń przygotowujących do pisania i czytania, ortografia i gramatyka, elementy terapii mowy

Magda Utrata

 

5.dzień 21.08.2020 r. pt. 8.00-11.00

Matematyka

Katarzyna Michalik

 

6.dzień 24.08.2020 r. pon. 8.00 – 11.00

Wychowanie kosmiczne - sposób przedstawiania wiedzy o  otaczającym świecie: opowieści,   międzyprzedmiotowe odniesienia do realizacji programu, projekty.

Katarzyna Michalik, Jolanta Szafrańska

 

7. dzień 25.08.2020 r. wt.8.00 – 11.00

Planowanie i organizacja pracy nauczyciela Montessori- aspekt praktyczny  oparciu o poznane materiały (zastosowanie obserwacji w praktyce, praca własna z materiałami i z podręcznikiem, praca z grupą, budowanie relacji i więzi w grupie, rozwiązywanie sytuacji trudnych

Katarzyna Michalik, Agnieszka Mierzwa, Jolanta Szafrańska

-------------------------------------------------------------------------------------