Witamy!

W naszych progach witamy nasze wszystkie nowe dzieci i ich rodziców.
Wspólnie rozpoczynamy 26 rok pracy naszego Przedszkola Integracyjnego Montessori.
Wspólnie z dziećmi, rodzicami, nauczycielami i personelem chcemy rozwijać i wspomagać umiejętności naszych dzieci.
Dziękujemy za zafuanie i pomoc.
Pomóżmy razem odkryć świat dzieciom!