Nowy Rok 2023

Oby Nowy Rok 2023 przyniósł wszystkim nam dobro: zdrowie, radość spełniania planów, pokój w myślach i  w czynach. Rodzicom - zadowolenie z dzieci, dzieciom - szczęśliwy czas wzrastania w bezpiecznym, rodzinnym gronie, nauczycielom- pogody ducha i sukcesów w realizowanych pedagogicznych przedsięwzięciach!!!