Angielski dla dzieci szkolnych (I-III) z elementami pedagogik Montessori

Grupa wiekowa – dzieci w wieku od 7 do 9 lat (1 – 3 klasa szkoły podstawowej)
Liczba uczestników – 6
Liczba prowadzących – 1
 
Prowadzący posiada siedmioletnie doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego, a także kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, Certyfikat językowy FCE).
 
Częstotliwość zajęć – 2 x w tygodniu
Czas trwania – 60 min
Terminy zajęć – środa i piątek, g. 17.45 – 18.45 (godziny mogą jeszcze ulec zmianie)
Miejsce zajęć – Przedszkole Integracyjne Montessori  
Cena zajęć – 1050 zł / semestr (30 zajęć)
 
Program zajęć przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dostosowany do ich możliwości i tempa nauki. Stanowi rozszerzenie treści pojawiających się w szkole. W ramach zajęć dzieci poznają angielskie słowa, zwroty, proste struktury gramatyczne, piosenki i wierszyki. Tematyka zajęć dotyczy tematów bliskich dzieciom. Nauka prowadzona jest poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, proste dialogi, ciekawe prace plastyczne, zabawy teatralne, gry planszowe i karciane. Dzieci uczą się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim. Słuchają także książek czytanych w języku angielskim i biorą udział w zajęciach inspirowanych ich treścią. Dzieci rozwijają zdolności komunikacyjne w zakresie podawania informacji o sobie, wyrażania swoich potrzeb, opisywania stanu samopoczucia, wyglądu, używania zwrotów grzecznościowych, zadawania prostych pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Podczas zajęć uczniowie czytają wyrazy i krótkie zdania oraz stopniowo rozwijają umiejętność pisania w języku angielskim w zakresie pojedynczych wyrazów, zdań i krótkich wypowiedzi. Nauka słów odbywa się przy użyciu lekcji trójstopniowej wg M. Montessori. Dzieci mają także możliwość grupowej i indywidualnej pracy z materiałami do nauki języka angielskiego przygotowanymi  wg założeń pedagogiki Montessori. Rodzice są na bieżąco informowani na temat poznawanych treści.
 
Zapisy w sekretariacie przedszkola
 
Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności - tel 124215030 w godz. 8-14 (w czwartki 10-16) lub mejlowo na adres: przedszkole.montessori@onet.eu
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 
PeKaO SA o/Kraków
  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620