Angielski dla przedszkolaków

Grupa wiekowa – dzieci w wieku od 4 do 6 lat
Liczba uczestników – 10 (min. 6 osób)
Liczba prowadzących – 1
 
Prowadzący posiada siedmioletnie doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego, a także kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, Certyfikat językowy FCE).
 
Częstotliwość zajęć – 2 x w tygodniu
Czas trwania – 45 min
Terminy zajęć – I grupa: środa i piątek, g. 16.45 – 17.30  
                           II grupa: wtorek i czwartek g. 16.00 - 16.45

Miejsce zajęć – Przedszkole Integracyjne Montessori  
Cena zajęć – 600 zł / semestr (30 zajęć)
 
Program zajęć przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do ich możliwości i tempa nauki. W ramach zajęć dzieci poznają angielskie słowa, zwroty, piosenki i wierszyki. Tematyka zajęć dotyczy tematów bliskich dzieciom. Nauka prowadzona jest poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, proste dialogi, ciekawe prace plastyczne, zabawy teatralne, gry planszowe i karciane. Dzieci uczą się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim. Słuchają także książek czytanych w języku angielskim i biorą udział w zajęciach inspirowanych ich treścią. Nauka słów odbywa się przy użyciu lekcji trójstopniowej  wg M. Montessori. Dzieci mają także możliwość grupowej i indywidualnej pracy z materiałami do nauki języka angielskiego przygotowanymi wg założeń pedagogiki Montessori. Po zrealizowaniu każdego tematu rodzice otrzymują informacje dotyczące poznanych treści (słówek, zwrotów, piosenek, wierszyków), które mogą wykorzystać podczas zabawy z dzieckiem w domu.
 
Zapisy w sekretariacie przedszkola
 
Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności - tel 124215030 w godz. 7.30-15.30 lub mejlowo na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 
PeKaO SA o/Kraków
  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620