Terapia ręki w Metodzie Montessori

Warsztat ma na celu uświadomienie nauczycielom Montessori pracującymi zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi możliwości wykorzystania materiałów Montessori z różnych obszarów w przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Zwrócenie uwagi osób dorosłych na właściwe ukierunkowanie rozwoju ruchowego w obrębie małej i dużej motoryki oraz zapobieganie niewłaściwym nawykom. Na warsztacie będą prezentowane ćwiczenia, które nauczyciel powinien wplatać w strukturę dnia, dając dziecku możliwość właściwego przygotowania do podjęcia nauki w szkole i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

 

Koszt: 120zł

 

Prowadzący: Estera Krzemień, Anna Malina, Magda Utrata

 

Data: ...

 

Godzina: 9.00 - 12.00

 

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul.Prochowa 12 Kraków


 
Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole.montessori@onet.eu
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 19.11.2018 (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.

Zapraszamy!