Ułamki zwykłe - szkoła podstawowa klasy I-V

    Warsztat przeznaczony jest zarówno dla nauczycieli Montessori jak i nauczania zintegrowanego, oraz matematyków pracujących w klasach starszych z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia w nauce matematyki.


   Celem zajęć jest przedstawienie możliwości pracy z materiałami Montessori przeznaczonymi do wprowadzania i wykonywania działań na ułamkach: metalowe koła do ułamklów, kręgle do ułamków, pudełko z plastikowymi kołami do ułamków.
W trakcie warsztatów dowiemy się w jaki sposób przy pomocy materiału, można dokonywać działań na ułamkach.

    Rozpoczynając od wprowadzenia pojęcia i nazewnictwa ułamków zwykłych oraz ich elementów, będziemy stopniowo wykonywać kolejne działania na ułamkach: począwszy od dodawania ułamków o tym samym mianowniku, przez działania na ułamkach o różnych mianownikach i liczbach mieszanych, kończąc na dzieleniu ułamków. Treści obejmują całość programu nauczania ułamków zwykłych do klasy 5 włącznie.


   Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzyma zestaw szablonów w formie elektronicznej, dzięki którym będzie mógł samodzielnie wydrukować i wykonać materiał matematyczny z obszaru "ułamki". Zaprezentowane zostaną również przykłady dodatkowych kart pracy i kart z zadaniami dla dzieci, obejmujące całość omawianego materiału.

 

Prowadzący: Katarzyna Michalik

 

Koszt: 123 zł (100 zł + 23% VAT)

 

Termin: 3 marca 2020 r. godz. 17.30 - 20.00

 

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków

 

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 27 lutego 2020 r. (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.

 

Zapraszamy!