Terapia Montessori dla dzieci z trudnościami matematycznymi

Liczba uczestników – zajęcia indywidualne, w przyszłości z możliwością przejścia do grupy 2-3 osobowej. 

Liczba prowadzących – 1


Czas trwania – 1 raz w tygodniu, 50 min


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym przejawiających trudności w uczeniu się matematyki. Dzięki pracy z matematycznym materiałem Montessori dziecko ma szansę zrozumieć mechanizmy i samodzielnie przeprowadzać obliczania matematyczne. Praca z dzieckiem zawsze rozpoczyna się od konkretu, przejście do abstrakcji (liczenia w głowie, na papierze) następuje dopiero w chwili, kiedy dziecko jest do tego gotowe.

 

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620