Polska oczami dzieci - warsztat montessoriański
Polska oczami dzieci - warsztat montessoriański
Część pierwsza, dydaktyczna – prezentacja mapy Polski i ciekawych pomocy rozwojowych  
Część druga – warsztatowa – wykonanie mapy i jej elementów
 
I.    Część dydaktyczna: 
 
Zaprezentowane zostaną materiały przybliżające dzieciom regiony etnograficzne i przyrodnicze Polski. Celem jest pomoc w zrozumieniu przez dziecko jego roli jako człowieka odpowiedzialnego za swój kraj, realizującego swoje dążenia do poznania świata, odnajdującego się w swojej lokalnej rzeczywistości – regionie etnograficznym i nie tylko.
Uczestnicy warsztatu zobaczą ciekawe, autorskie  pomoce rozwojowe, które pomogą poznać  dzieciom różne regiony Polski: charakterystyczne budowle, ważne miejscowości, herby miast, parki narodowe, rękodzieło ludowe.
Pracując z tymi materiałami dzieci będą miały okazję rozwijać poczucie piękna i estetyki, uczyć się współdziałania i tolerancji, życia w zgodzie z innymi ludźmi i przyrodą poszczególnych regionów, poznawać różnice w mowie, stroju ludowym, kuchni i zwyczajach, uczyć się dbać  o najbliższe środowisko.
Prezentowane materiały wykorzystują różne potrzeby i aktywności dzieci, kształcą sferę ruchową, sensoryczną, językową, wrażliwość estetyczną, a także  rozwój społeczno - emocjonalny. Obszary edukacyjne zostaną przedstawione na różnych poziomach umiejętności dzieci.  
Zajęcia te mogą stać się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań związanych 
z poznawaniem Polski. 
 
 
II.    Część praktyczna – warsztatowa: 
 
Każdy uczestnik podczas warsztatu wykona na płótnie unikatową, interaktywną mapę Polski (o wymiarze ok 100/100cm)
 
1.    Etapy tworzenia mapy
1.1.     Stworzenie szablonu wyjściowego na papierze dla przyszłej mapy.
1.2.     Przygotowanie płótna, naniesienie wybranych treści na materiał.
1.3.    Malowanie mapy bazowej na płótnie.
1.4.    Technika wykańczania: krawędzi materiału, nanoszenia skali, podziałki, róży wiatrów itd. Zgodnie z potrzebami przyszłych użytkowników mapy. 
2.    Treści, które znajdą się na naszej mapie – cześć z nich uczestnicy będą wykonywać samodzielnie podczas warsztatu, do reszty poznają techniki pracy i niezbędne materiały – tak by móc wykonać potrzebne treści w domu lub wraz z dziećmi. 
2.1.    Hydrologia – sieć rzeczna Polski – zarówno wariant podstawowy (przedszkolny) jak i zaawansowany (kilkanaście rzek) (szkolny).
2.2.    Hipsometria – wycinanie, formowanie oraz malowanie pasm górskich na przykładzie Karpat.
2.3.    Pasowość form terenu – wycinanie z materiału.
2.4.    Największe obszary leśne – ciekawe formy przedstawienia przestrzennego.
2.5.    Parki Narodowe – obszary, symbole.
2.6.    Największe miasta – do samodzielnego wykonania przez nauczyciela lub dzieci.
2.7.    Krainy historyczne, etnograficzne, kulturowe … - propozycje przedstawienia ich na mapie.
2.8.    Sąsiedzi Polski – flagi, godła narodowe, nazwy krajów ….
 
Podczas warsztatu uczestnicy będą wycinać z różnych materiałów, malować na różnych powierzchniach, wypalać w drewnie, grawerować w szkle,lepić z gliny, poznają balsę i inne ciekawe materiały.
 
Cele:
- podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie umiejętności przekazywania wiedzy o Polsce
- rozwijanie własnego warsztatu pracy o nowe środki dydaktyczne
- uczenie się włączania różnych treści i wartości w codzienną pracę edukacyjną
- doskonalenie twórczego potencjału pedagogicznego 
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania różnych technik plastycznych przy tworzeniu materiałów dydaktycznych
 
Organizator: Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12  31-532 Kraków
 
Miejsce warsztatów: Przedszkole Integracyjne Montessori, ul. Prochowa 12, Kraków
 
Data: 13 - 14 stycznia 2023 r
Godzina: piątek 16.00 – 20.00, sobota 8.00 – 16.00
Koszt: 492 zł (400 zł + 23% Vat) - w tym zawiera się koszt materiałów do wykonania własnej mapy
 
Prowadzący
 
Katarzyna Michalik - absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na studiach podyplomowych. Nauczyciel Montessori po kursach w Polsce i Niemczech. Obecnie nauczyciel  w szkole podstawowej w klasach 4-6, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych szkoleniach i warsztatach w ramach działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
 
Jolanta Szafrańska-Wojdalska - abslowentka studiów magisterskich z Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Padagogiczną. Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Montessori, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zarządzania Oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Sensomotorycznej Terapii Widzenia, Terapii Ręki, prowadząca roczne kursy Pedagogik Montessori 3-6lat, oraz autorskie szkolenia. Uczestniczy w konferencjach jako uczestnik i prowadzący warsztaty, w kraju i zagranicą. Pracuję z dziećmi zawodowo od 17 lat. Ciągle ma nowe pomysły i jest otwarta na uczenie się. Jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą. Troska o Dzieci i Rodziców jest jej zawsze bliska. Kocha górskie wspinaczki, rower i gorzką czekoladę
 
Kontakt i zapisy: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego) prosimy o przelew ww. kwoty na konto: Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 10.01.2023 (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości. W przypadku zebrania się grupy, rezygnacja po 10 stycznia nie jest powodem do zwrotu opłaty. Można wskazać uczestniczka zastępczego.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem. Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.