Rozpoczęliśmy 25 rok pracy przedszkola

1 września 1995 roku w kameralnej 10-osobowej grupie pani Ela, pani Basia i pani Bogusia rozpoczęły działalność  Przedszkola Integracyjnego Montessori.

Dziś, dnia 2.09.2019 roku inaugurujemy 25. rok naszej aktywności. Pani Ela jest dyrektorem przedszkola, a pani Basia - obecnie - profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie i nadal ma kontakt z naszą ekipą - prowadzi zajecia z dziećmi z Katechezy Dobrego Pasterza oraz angażuje się i nas w różne naukowe, pedagogiczne, montessorianskie aktywności.

Nadal w przedszkolu pracują (ponad 20 lat!): pani Celinka, pani Beatka, pani Benia, pani Marysia,kolejni pracownicy mają u nas już także długi staż (pomimo niezmiennie młodego wieku).

Współzałożyciel przedszkola i pierwszy jego dyrektor odwiedza także nasze przedszkole jako...dziadek.

Życzymy sobie i naszym podopiecznym owocnego roku jubileuszowego i następnych... w tym  pięknym miejscu.