KONTAKT

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE MONTESSORI
UL. PROCHOWA 12, 31-532 KRAKÓW


tel.: 12/421-50-30    

[nr telefonu do odwoływania posiłków przy pomocy sms: 602743500]


e-mail:   przedszkole@montessori.prochowa.pl

 

 

grupa Wrzosowa:   grupa.wrzosowa@montessori.prochowa.pl

grupa Makowa:        grupa.makowa@montessori.prochowa.pl

grupa Miętowa:        grupa.mietowa@montessori.prochowa.pl

grupa Jaśminowa:  grupa.jasminowa@montessori.prochowa.pl

 


 
Konto do wpłat wpisowego, czesnego, opłat za posiłki:
PeKaO S.A. O/Kraków
94 1240 1431 1111 0000 1046 5792

Prosimy nie wpłacać na to konto opłat za zajęcia adaptacyjne lub ogólnorozwojowe oraz kursy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UWAGA! Wpłaty za kursy, zajęcia adaptacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci  proszę dokonywać na
KONTO TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO
UL. PROCHOWA 12, 31-532 KRAKÓW:
  
PeKaO SA o/Kraków
39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GODZINY PRACY:

PRZEDSZKOLE  pn - pt  7.00 - 17.00 (sierpień 7.30-17)
 
SEKRETARIAT: pon - pt  7.30 - 15.30 
W lipcu sekretariat czynny w dniach 3 - 7 w godz. 8.00 - 14.00
  
dyrektor:  Elżbieta Zabiegaj - codziennie
z-ca dyrektora : Jolanta Szafrańska - Wojdalska czwartki 8.30-11.30