POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

  Dla wszystkich naszych przedszkolaków w razie potrzeby organizujemy specjalistyczną pomoc w rozwoju. Przedszkole zatrudnia psychologa, logopedę i muzykoterapeutę. W każdej grupie, przynajmniej jedena z nauczycielek posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi (tj. podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej lub terapeutycznej albo wczesnego wspomagania rozwoju).
 

 Dziecko podczas rekrutacji odbywa pod opieką rodzica wizytę u psychologa opiekującego się przedszkolem. Nauczyciele, w pierwszych tygodniach uczęszczania dziecka do przedszkola, prowadzą planową obserwację rozwoju dziecka. Rodzice otrzymują  ocenę rozwoju dziecka dotyczącą jego funkcjonowania w podstawowych obszarach rozwojowych w czasie indywidualnego spotkania z nauczycielami prowadzącymi grupę w umówionym terminie.

 

W naszym przedszkolu prowadzimy dzieci mają możliwość korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko może korzystać z pomocy w ramach:

- przedszkola,

- opini wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

Rodzice przedszkolaka u którego zachodzi potrzeba terapii są informowani o takiej formie pomocy na terenie przedszkola. W ramach przedszkola oferujemy terapię logopedyczną, muzykoterapię oraz Terapię SI. Dla każdego dziecka opracowujemy  program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - Indywiduaplny Program Terapeutyczny.

 

   Przedszkolaki, u których zdiagnozowano nieprawidłowości rozwojowe mają też możliwość uczęszczania w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, przy którym znajduje się nasze przedszkole, na zajęcia: logopedyczne, indywidualne sesje psychologiczne, grupowe zajęcia psychologiczne. Jest także możliwa terapia rodzinna. Dzieci potrzebujące wsparcia w rozwoju ruchowym mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych rehabilitantów. Diagnozę w zakresie rozwoju ruchowego stawia lekarz pediatra, specjalista w zakresie rehabilitacji rozwojowej. Jest również możliwość konsultacji neurologicznej i psychiatrycznej.

Warunek korzystania z ww. pomocy: skierowanie od lekarza pediatry do: poradni rehabilitacji dla dzieci, poradni neurologicznej dla dzieci, poradni psychologicznej. Zajecia realizowane są nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

 

Inną drogą realizacji pomocy specjalistycznej jest opinia o wczesnym wsomaganiu rozwoju dziecka, uzyskana z Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej, właściwej dla rejonu zamieszkania lub np. z Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej na ul. Półkole 11. Te zajęcia są także nieodpłatne, realizowane są z puli środków gminy Kraków. Powołany wtedy zespół przez koordynatora ustala wraz rodzicami progam terapii oraz formy terapii w zależności od zaleceń w opinii.

 

Istnieje także możliwość korzystania z odpłatnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.