Formy organizacyjne

     W systemie pedagogicznym Marii Montessori podstawowymi formami organizacyjnymi pracy są:

  • praca indywidualna 
  • praca w małych grupach (gry z wykorzystaniem materiału dydaktycznego -  celem których jest powtórzenie w formie zabawowej pewnych ćwiczeń, ćwiczenia koncentracji, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu).


     Maria Montessori proponuje także trzy formy lekcji:

  • podstawową,
  • trójstopniową
  • i ciszy,
    które ze względu na specyfikę sposobu pracy zalicza się równocześnie do metod kształcenia.

    Lekcja podstawowa – indywidualne spotkanie nauczyciela z dzieckiem, zapoznanie z zasadami pracy i konkretnym materiałem.