Kurs Montessori
Kurs Montessori

 

Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori - edycja 2020/21 (zajęcia w soboty i niedziele od 8.30-19.05)

 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
300 godzin (wrzesień - czerwiec)

10 zjazdów weekendowych po 24 godziny lekcyjne
60 godzin praktyki
czerwiec - egzamin międzynarodowy (polski i niemiecki) dyplom
zajęcia z lekarzem - pediatrą i psychologiem klinicznym
prowadzący posiadają wieloletnie doswiadczenie w pracy w przedszkolu Montessori
 
Kurs zorganizowany jest w oparciu o:
 
-  pisemną umowę o współpracy  pomiędzy Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium, która kontynuuje międzynarodowy program szkolenia nauczycieli Montessori zapoczątkowany współpracą profesora Theodora Hellbruegge i Mario Montessori,
-  dwudziestosiedmioletnie doświadczenie w pracy montessoriańskiej,
- i tyle samo trwające, ciągłe doskonalenie zawodowe, poprzez udział w międzynarodowych kursach, konferencjach i szkoleniach, a także hospitacjach w różnych placówkach montessoriańskich  w Polsce i innych krajach.
 
Kadra prowadząca zajęcia to:
 
- nauczyciele  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, pod patronatem ww. Akademii (prof. Joachima Dattke);
- zajęcia z zakresu medycyny i psychologii poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego: lekarz pediatrii ze specjalnością w zakresie rehabilitacji rozwojowej i psycholog kliniczny.
 
 Do końca lat 90-tych, z inicjatywy Mario Montessori i profesora Theodora Hellbruegge  odbywały się w Monachium roczne kursy Montessori sygnowane certyfikatem AMI, prowadzone przez trenera AMI. Działalnośc szkoleniowa MARWR jest kontynuowana nadal, zarówno w Centrum Dzięcięcym w Monachium, jak i  w wielu krajach świata, w tym w Polsce, m.in.  u nas: w ośrodku i przedszkolu  na Prochowej, w Krakowie.
 
W czasie kursu uczestnicy:
 
- poznają teoretyczne załozenia koncepcji systemu pedagogicznego Marii Montessori oraz historię rozwoju jej pedagogiki w Polsce i na swiecie,
- poznają zasady prowadzenia obserwacji dziecka,
- opracują konspekty do pracy z materiałami Montessori z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, materiału zmysłowego, językowego, matematycznego i kosmicznego i będą mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń z materiałem Montessori (uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej materiały, które sami uzupełniają o własne notatki),
- od lekarza pediatry, specjalisty w zakresie rehabilitacji rozwojowej oraz od psychologa klinicznego uzyskają wskazówki do pracy z dziećmi o różnorodnych możliwościach i potrzebach rozwojowych (zarówno z opóźnieniem w różnych sferach rozwojowych, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych), poznają ogólne założenia diagnozowania rozwoju dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
- zdobędą informacje o tym, jak przygotować dziecko do przedszkola Montessori w domu i w placówce, czyli nieco informacji o wychowaniu dziecka do 3 r.ż.,
- dowiedzą sie jak przygotowywać materiały uzupełniające i rozszerzające wiedzę i umiejętności dzieci,
- nauczą się organizować współpracę z rodzicami w środowisku montessoriańskim.
 
 
Po odbyciu zajęć i praktyk oraz po zdanym egzaminie przed międzynarodową komisją (egzaminator - prof. Joachim Dattke z Monachium lub inny wyznaczony przez Akademię) uzyskają dyplom Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium. Dyplom uznają wszystkie kraje, gdzie ważne są niemieckie dyplomy.
 
Kurs da rzetelne  przygotowanie do pracy w przedszkolach Montessori.

 
Terminy zajęc w edycji kursu: 2021/22:
2-3.10.2021; 23-24.10.2021;27-28.11.2021; 11-12.12.2021; 15-16.01.2022; 19-20.02.2022; 12-13.03.2022; 26-27.03.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022,  (czerwiec– sesja egzaminacyjna)Godziny zajęć:  soboty i niedziele 8.30- 19.05, łącznie w weekend 24 godziny lekcyjne
 
Koszt kursu: 3500 zł + 23%Vat= 4305 zł
 
Możliwa płatność w ratach: 2 raty po 1800 zł, 3 raty po 1200 zł, 10 rat po 400 zł - plus podatek 23%VAT
 
[Kwota wymaganej zaliczki to 492 zł (400 zł + 23% Vat) i jest ona wliczona  w opłatę ogólną, nie jest to kwota dodatkowa do powyżej podanego kosztu. Proszę odliczyć ją od 1 raty. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo po przesłaniu mejla ze zgłoszeniem na kurs. Informacje i potwierdzenia zostaną przesłane w sierpniu.]
 
Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej *karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty zaliczki  w wysokości 492 zł w terminie do 15.09.2021 r. na adres: 
przedszkole@montessori.prochowa.pl lub faksem na numer: 124215020.  
Wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12   31-532 Kraków nr konta 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 
z dopiskiem „kurs Montessori”

W przypadku wolnych miejsc możliwe zgłoszenia po terminie 15.09.
Zapraszamy!
 
Informacje : tel.124215030 i
tel. 608 108 860 Elżbieta Zabiegaj - kierownik kursu (AMI-Montessori-Diplom for Special Education (München/D)
 
tel. 124215030 - sekretariat przedszkola
 
e-mail przedszkola: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*Po przesłaniu pisemnego zgłoszenia na podany powyżej adres mejlowy otrzymacie Państwo do wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu.

Polecamy także:

- szkolenia prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Montessori www.montessori-centrum.pl

 - Międzynarodowe, intedyscyplinarne sympozjum i konferencja - Rozwój rodziny i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, Monachium www.theodor-hellbruegge-stiftung.de

- konferencje międzynarodowe organizowane przez Montessori- Europe www.montessori-europe.com