Kurs Montessori
Kurs Montessori

KURS: PEDAGOGIKA MONTESSORI 3-6 R.Ż. z PEDAGOGIKĄ LECZNICZĄ MONTESSORI - EDYCJA 2018/19

 

ROZPOCZĘCIE KURSU: 30.09.2017 R.

TERMINY ZAJĘĆ:

29.09.-30.09.2018,

27-28.10.2018,

17-18.11.2018,

15-16.12.2018,

12-13.01.2019,

09-10.02.2019,

02-03.03.2019  i 23-24.03.2019,

13-14.04.2019,

25-26.05.2019,

 czerwiec– sesja egzaminacyjna -termin zostanie podany.

Godziny zajęc:

 soboty  i niedziele 8.30- 19.05,  /łącznie w weekend 24 godziny lekcyjne

Koszt kursu: 3500 zł + 23%Vat= 4305 zł

Możliwa płatność w ratach: 2 raty po 1800 zł, 3 raty po 1200 zł, 10 rat po 400 zł - plus podatek 23%VAT.

 
 

Informacje i zgłoszenia (DO 15 WRZEŚNIA 2018) - na kurs 2018/19:

e-mail przedszkola: sekretariat@montessori.krakow.pl

tel. 608 108 860 Elżbieta Zabiegaj - kierownik kursu (AMI-Montessori-Diplom for Special Education (München/D)

tel. 124215030 - sekretariat przedszkola

Po przesłaniu zgłoszenia drogą mejlową, otrzymacie Państwo szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy. Kwotę zaliczki odejmuje się od podanej powyej kwoty należności za szkolenie.

Zwrotne mejle o przyjęciu na kurs otrzymacie Państwo w sierpniu.

W związku z zapytaniami informujemy, że kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, terapeutów lub dla rodziców, którzy chcą poznać załozenia pedagogiki Montessori dla jej wykorzystania w domu.   W trakcie kursu nie przekazujemy metodycznej wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej, którą uczestnicy powinni już posiadać, by móc pracować w przedszkolu.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kursu 29 WRZEŚNIA 2018 r. 

 
Zapraszamy na roczny kurs pedagogiki Montessori i pedagogiki leczniczej Montessori, który odbędzie się w okresie: WRZESIEŃ 2018 - CZERWIEC 2019 (10 zjazdów weekendowych po 24 godz. lekcyjne zajęc oraz 60 godzin praktyki w przedszkolu).

 

Do zorganizowania kursu upoważnia nas podpisana umowa o współpracy  pomiędzy Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium, która od wielu lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli Montessori, dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w naszym przedszkolu Montessori i tyle samo trwające, ciągłe doskonalenie zawodowe poprzez udział w międzynarodowych kursach, konferencjach i szkoleniach oraz hospitacje w placówkach Montessori w wielu krajach świata.

 

Kurs zostanie poprowadzony przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, pod patronatem ww. Akademii (prof. Joachima Dattke).

 

Zajęcia z zakresu medycyny i psychologii poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

  Do końca lat 90-tych, z inicjatywy Mario Montessori i profesora Theodora Hellbruegge  odbywały się w Monachium roczne kursy Montessori sygnowane certyfikatem AMI, prowadzone przez trenera AMI. Działalnośc szkoleniowa MARWR jest kontynuowana nadal, zarówno w Centrum Dzięcięcym w Monachium, jak i  w wielu krajach świata, w tym w Polsce, m.in. we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i u nas, w ośrodku  na Prochowej, w Krakowie.

 


 Odpowiadając na pytania wielu nauczycieli, którzy chcieliby poznać metodykę pracy w przedszkolu Montessori na bazie naszych 20-letnich doswiadczeń, organizujemy 300-godzinny kurs pedagogiki Montessori dla wieku przedszkolnego.

 

W czasie kursu uczestnicy:

- poznają teoretyczne załozenia koncepcji systemu pedagogicznego Marii Montessori oraz historię rozwoju jej pedagogiki w Polsce i na swiecie,

- poznają zasady prowadzenia obserwacji dziecka,

-  napiszą / otrzymają konspekty do pracy z materiałami Montessori z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, materiału zmysłowego, językowego, matematycznego i kosmicznego i będą mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń z materiałem Montessori,

- od lekarza pediatry, specjalisty w zakresie rehabilitacji rozwojowej oraz od psychologa klinicznego uzyskają wskazówki do pracy z dziećmi o różnorodnych możliwościach i potrzebach rozwojowych (zarówno z opóźnieniem w różnych sferach rozwojowych, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych), poznają ogólne założenia diagnozowania rozwoju dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,

- zdobędą informacje o tym, jak przygotować dziecko do przedszkola Montessori w domu i w placówce, czyli nieco informacji o wychowaniu dziecka do 3 r.ż.,

- dowiedzą sie jak przygotowywać materiały uzupełniające i rozszerzające wiedzę i umiejętności dzieci,

- nauczą się organizować współpracę z rodzicami w środowisku montessoriańskim.

 


Po odbyciu zajęć i praktyk uzyskają dyplom Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium, po zdaniu egzaminu przed międzynarodową komisją. Dyplom uznają wszystkie kraje, gdzie ważne są niemieckie dyplomy.

Kurs da rzetelne  przygotowanie do pracy w przedszkolach Montessori.

Terminy zajęć:   PODANO POWYŻEJ

Godziny zajęc:   soboty i niedziele  8.30- 19.05   /łącznie w weekend 24 godziny lekcyjne


Koszt kursu: 3500 zł + 23%Vat= 4305 zł

Możliwa płatność w ratach: 2 raty po 1800 zł, 3 raty po 1200 zł, 10 rat po 400 zł - plus podatek 23% VAT

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz 
z dowodem wpłaty zaliczki  w terminie do 15.09.2018 r. na adres: 
sekretariat@montessori.krakow.pl lub faksem na numer: 124215020.  
Wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12   31-532 Kraków nr konta 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620  z dopiskiem „kurs Montessori”
 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY od 20 sierpnia DO DNIA 15 WRZEŚNIA;

zapraszamy!

 


Informacje i zgłoszenia:

tel. 608 108 860 Elżbieta Zabiegaj - kierownik kursu (AMI-Montessori-Diplom for Special Education (München/D)

tel. 124215030 - sekretariat przedszkola

e-mail przedszkola: sekretariat@montessori.krakow.pl

Po przesłaniu zgłoszenia wstępnego otrzymacie Państwo do wypełnienia formularz zgłoszeniowy (prosimy o przesyłanie zgłoszeń od 20 sierpnia 2018).

 

 

------------------------------------------------------------------------------

W ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oferujemy poza powyższym następujace szkolenia:

Katecheza Dobrego Pasterza - wiek 3-6, 6-9, 9-12

Pedagogika Montessori

Pedagogika lecznicza Montessori

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (więcej informacji o tym szkoleniu na stronie www.prochowa.pnet.pl)

a takze okazjonalne warsztaty z dziedziny pedagogiki Montessori.

Zajęcia prowadzą pedagodzy Montessori z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziecmi w systemie Montessori, z kraju i zagranicy.

 

Polecamy także:

 

- szkolenia prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Montessori www.montessori-centrum.pl

 - Międzynarodowe, intedyscyplinarne sympozjum i konferencja - Rozwój rodziny i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, Monachium www.theodor-hellbruegge-stiftung.de

- konferencje międzynarodowe organizowane przez Montessori- Europe www.montessori-europe.com