Kurs Montessori
Kurs Montessori

 

Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori - kolejna edycja w trakcie naboru (zajęcia w soboty i niedziele) . Kurs rozpocznie się we wrześniu 2024. Zapraszamy!!!!

 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
- 13 zjazdów weekendowych po ok.18 godzin lekcyjnych, łącznie 240 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych instruktaży pracy z materiałem Montessori oraz wykłady z praktyki przedszkolnej i szkolnej, w tym np. dokumentowanie pracy

- 60 godzin praktyki (nauczyciele pracujący w przedszkolach Montessori mogą zostać zwolnieni z praktyk na pisemny wniosek)

- egzamin praktyczny na koniec kursu

- międzynarodowy (polski i niemiecki) dyplom

- wykłady z zakresu pedagogiki leczniczej, psychologii i medycyny

- zapraszamy również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Aby zostać zakwalifikowanym na kurs prosimy przesłać mailowo na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl zgłoszenie wraz z uzasadnieniem woli uczestnictwa w naszym szkoleniu.

   W odpowiedzi zwrotnej uzyskacie Państwo kartę zgłoszenia, którą wypełnioną należy odesłać   wraz z dowodem wpłaty zaliczki  w wysokości 615 zł (500zł + 23% Vat) w terminie do 10.09.2024 r. na adres:
przedszkole@montessori.prochowa.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy zajęć w edycji kursu 2024/25:

28-29.09.2024; 26-27.10.2024;14-15.11.2024; 14-15.12.2024; 11-12.01.2025; 8-9.01.2025, 8-9.03.2025;  22-23.03.2025;   19-20.04.2025; 17-18.05.2025  (czerwiec– sesja egzaminacyjna, termin do uzgodnienia).

 

Godziny zajęć (orientacyjne):  soboty 8.30- 17.30 i niedziele 8.30- 15.00.

Zapraszamy!
 
Informacje:

Elżbieta Zabiegaj - kierownik kursu (AMI-Montessori-Diplom -München/D)    tel. 608 108 860

sekretariat przedszkola: tel. 124215030
 
e-mail przedszkola: przedszkole@montessori.prochowa.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszt kursu  4800 zł netto  + 23% Vat =5904 zł ( w tym zaliczka 500 zł netto/615 zł brutto)

Wpłaty pozostałej kwoty mogą być dokonywane w następujących wysokościach - do wyboru:
 
1 rata: 4800 zł plus należny podatek Vat 23%.

2 raty po 2500 zł plus należny podatek Vat 23%.

3 raty po 1800 zł plus należny podatek Vat 23%.

 

Dokładne kwoty i terminy wpłat zostaną podane w indywidualnych wiadomościach.

  Wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12   31-532 Kraków nr konta 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 z dopiskiem „kurs Montessori”
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs zorganizowany jest w oparciu o:
 
-  pisemną umowę o współpracy  pomiędzy Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium, która kontynuuje międzynarodowy program szkolenia nauczycieli Montessori zapoczątkowany współpracą profesora Theodora Hellbruegge i Mario Montessori,
-  dwudziestodziewięcioletnie doświadczenie w pracy montessoriańskiej,
- i tyle samo trwające, ciągłe doskonalenie zawodowe, poprzez udział w międzynarodowych kursach, konferencjach i szkoleniach, a także hospitacjach w różnych placówkach montessoriańskich  w Polsce i innych krajach.

 
Kadra prowadząca zajęcia:

- nauczyciele  Montessori z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, pod patronatem ww. Akademii (prof. Joachima Dattke);
- zajęcia z zakresu medycyny i psychologii dotyczące prawidłowości i deficytów rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego: lekarz pediatrii ze specjalnością w zakresie rehabilitacji rozwojowej i psycholog kliniczny.

 

Kierownik kursu
 

Elżbieta Zabiegaj -  pedagog Montessori (dyplom AMI), specjalista w zakresie pedagogiki leczniczej Montessori, oligofrenopedagog,  członek międzynarodowego zespołu ds. pedagogiki leczniczej Montessori  i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Fundacji profesora Theodora Hellbruegge w Monachium, wykładowca Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Monachium – Kraków, współzałożycielka i dyrektor  Przedszkola Integracyjnego Montessori przy Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, wieloletnia dyrektor Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i współpracownica pani dr Marii Drewniak, kontynuująca jej dzieło propagowania wielospecjalistycznej, wczesnej opieki nad małym dzieckiem, w tym Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i pedagogiki leczniczej i terapii Montessori, współtwórczyni programu studiów podyplomowych i kursów doskonalących: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznicza Montessori” na Akademii Pedagogicznej w Krakowie i w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego przy ul. Prochowej, inicjatorka działań zmierzających do założenia integracyjnej szkoły Montessori w Krakowie od 2000 roku.

 

Prowadzący:
 

Anna Malina - pedagog Montessori, absolwentka studiów na specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika rodziny, wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagogika. Nauczyciel wychowania przedszkolnego z kilkunastoletnim stażem, nauczyciel akademicki, autorka kilkunastu artykułów naukowych, w wydawnictwach polskich i zagranicznych, o roli nauczyciela w procesie wychowania dziecka, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

Jolanta Szafrańska-Wojdalska - pedagog Montessori, absolwentka studiów o specjalności Pedagogika Przedszkolna z Terapią Padagogiczną, Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Montessori, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zarządzania Oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Sesnomotorycznej Terapii Widzenia, Terapii Ręki. Prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Uczestnik licznych konferenci w tym jako prowadzący warsztaty. Nauczyciel z osiemnastoletnim stażem. Zastępca dyrektora w Przedszkolu Integracyjnym Montessori ul. Prochowa 12 w Krakowie, Dyrektor Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Montessori przy ul. Mydlnickiej w Krakowie. 

 

Magda Utrata  - pedagog Montessori, absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, nauczyciel akademicki, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

Katarzyna Michalik - pedagog Montessori, absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na studiach podyplomowych. Nauczyciel Montessori po kursach w Polsce i Niemczech. Obecnie nauczyciel  w szkole podstawowej w klasach 4-6, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych szkoleniach i warsztatach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

lek. med. Joanna Olga Toś - lekarz - pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej, dyrektor Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

Marta Czuba-Pietrzyk - psycholog - specjalista psychologii kilnicznej, psychoterapeuta, europsycholog, konsultant w zakresie psychologi kolnicznej dziecka, prowadzenie specjalizacji i szkoleń z zakresu psychologi rozwojowej, diagnozy i terapii małego dziecka.

Kilka słów o genezie kursu:

 Kurs Montessori na ul.Prochowej w Krakowie prowadzony jest w oparciu o międzynarodową umowę z Fundacją Profesora Theodora Hellbruegge w Monachium.
  

   Od lat 70-tych do końca lat 90-tych XX wieku, z inicjatywy Mario M. Montessori (syna Marii) i profesora Theodora Hellbruegge  odbywały się w Monachium roczne kursy Montessori, kończące się egzaminem i uzyskaniem   certyfikatu AMI, prowadzone przez trenera AMI, m.in. Marię Roth. Działalność szkoleniowa Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego  jest kontynuowana nadal, zarówno w Centrum Dzięcięcym w Monachium, jak i  w wielu krajach świata, w tym w Polsce, m.in.  u nas: w ośrodku i przedszkolu  na Prochowej, w Krakowie przez absolwentów tych kursów. Szkolenia AMI w Monachium ukończyło wielu znanych trenerów Momntessori. Związki z Centrum Dziecięcym w Monachium mają wykładowcy ze znanej także w Polsce Akademii Biberkor.


W czasie kursu uczestnicy:

- poznają teoretyczne założenia koncepcji systemu pedagogicznego Marii Montessori oraz historię rozwoju jej pedagogiki w Polsce i na świecie, poznają literaturę tematu,
- poznają zasady prowadzenia obserwacji dziecka i dokumentowania pracy w przedszkolu Montessori,
-  poznają konspekty do pracy z materiałami Montessori z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, materiału zmysłowego, językowego i matematycznego, i będą mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń z materiałem Montessori,
- od lekarza pediatry, specjalisty w zakresie rehabilitacji rozwojowej oraz od psychologa klinicznego i nauczycieli praktyków - pedagogów specjalnych - uzyskają wskazówki do pracy z dziećmi o różnorodnych możliwościach i potrzebach rozwojowych (zarówno z opóźnieniem w różnych sferach rozwojowych, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych), poznają ogólne założenia diagnozowania rozwoju dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
- zdobędą informacje o tym, jak przygotować dziecko do przedszkola Montessori w domu i w placówce, czyli nieco informacji o wychowaniu dziecka do 3 r.ż.,
- dowiedzą sie jak przygotowywać materiały uzupełniające i rozszerzające wiedzę i umiejętności dzieci,
- nauczą się organizować współpracę z rodzicami w środowisku montessoriańskim.
    Po odbyciu zajęć i praktyk oraz po zdanym egzaminie  uzyskają dyplom Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium.
Dyplom jest uznawany we wszystkie krajach, gdzie ważne są niemieckie dyplomy.

    Uczestnikom, którzy odbędą cały przewidziany programem  cykl kształcenia, kurs da rzetelne  przygotowanie do pracy w przedszkolach Montessori i stanowić będzie bazę do szkoleń na kolejnych etapach kształcenia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*Po przesłaniu pisemnego zgłoszenia na podany powyżej adres mejlowy otrzymacie Państwo do wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu.

Polecamy także:

- szkolenia prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Montessori www.montessori-centrum.pl

 - Międzynarodowe, intedyscyplinarne sympozjum i konferencja - Rozwój rodziny i wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, Monachium www.theodor-hellbruegge-stiftung.de

- konferencje międzynarodowe organizowane przez Montessori- Europe www.montessori-europe.com