Historia Polski wg metody Montessori

      Warsztat ma na celu zaprezentowanie historii Polski od pojawienia się człowieka na naszych ziemiach do czasów współczesnych, by rozbudzić w dzieciach poczucie tożsamości narodowej. Świadomość własnych korzeni jest drogą do osiągnięcia pełni szczęścia, a kształtowana od czasów wczesnego dzieciństwa daje możliwość wychowania do patriotyzmu, opartego o szacunek i miłość do drugiego człowieka. Przygotowana opowieść jest uzupełnieniem treści edukacyjnych zarówno na etapie przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Została stworzona tak, żeby nawet najmłodsi odbiorcy mogli aktywnie uczestniczyć w poznaniu historii naszego kraju.
 
5-godzinny warsztat dla nauczycieli, podczas którego zostanie zaprezentowany atrakcyjny sposób przedstawienia dzieciom historii Polski.

 

Prowadzący

 

Magda Utrata - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Ignatianumw Krakowie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, nauczyciel akademicki, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.

 

Anna Malina - absolwentka studiów na specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika rodziny, wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagoigka. Nauczyciel wychowania przedszkolnego z kilkunastoletnim stażem, nauczyciel akademicki, autorka kilkunastu artykułów naukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych o roli nauczyciela w procesie wychowania dziecka, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik i prelegent licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.


Organizator: Towarzystwo Krakowskieho Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12  31-532 Kraków
 
Miejsce szkolenia: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków
 
Data: 20 kwietnia 2024
 
Godzina: 10.00-14.00
 
Koszt: 300 zł (243,90 zł + 56,10 23% VAT)
 

Kontakt i zapisy: przedszkole@montessori.prochowa.pl


Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 15.04.2024 (minimum 15 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.

Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.