REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

UWAGA:

Brak miejsc na bieżący rok szkolny.

Z uwagi na bardzo małą liczbę absolwentów w bieżącym roku szkolnym (odchodzi tylko kilkoro dzieci) po zapełnieniu listy wolnych miejsc przez rodzeństwa, jest możliwość, że nowe zgłoszenia na rok szkolny 2021/22 będą przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową.

Zglaszanie rodzeństw do 12 lutego br.

Brak miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji:
 

1. Zgłoszenia na rok szk. 2021/22 przyjmować będziemy  od dnia 1 marca 2021 r.  w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30).  Zapisy będą  realizowane  z uwzględnieniem potrzeb  w zakresie zapewnienia proporcjonalności wieku i płci w grupach. 


Rodzice wypełniają kartę zapisu na r.szk. 2021/22 dostępną w zakładce: PRZEDSZKOLE/ KARTA ZAPISU, którą osobiście przynoszą do sekretariatu.

 

Dzieci przyjmowane są do grup mieszanych wiekowo, w których realizowany jest program przygotowania do szkoły przez nauczycieli wchodzących w skład Rady Pedagogicznej wg następujących kryteriów (kolejność zgłoszeń nie jest kryterium decydującym):

1.1. zapewnienie właściwych proporcji w grupie w zakresie wieku i płci;

1.2. pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu, ich rodzeństwa, dzieci pracowników Przedszkola i KORWR, dzieci uczęszczajace na "zajęcia dla maluchów", pod warunkiem osiągnięcia gotowości do pobytu w przedszkolu, określanej przez psychologa przedszkolnego lub nauczycieli prowadzących "zajęcia dla maluchów".

Przyjmujemy dzieci, które w roku rekrutacji kończą 3 lata ,  wyjątkowo także młodsze, ale nie młodsze niż 2 lata 6 mies. na dzień 1 września, które osiągnęły dojrzałość do samodzielnego pobytu w przedszkolu i mają możliwość sprostania wymogom  realizowanego programu.            

Rekrutacja dzieci z deficytami rozwojowymi - pacjentami Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - przebiega odrębnie i zazwyczaj kończy się już w lutym. Rodzice tych dzieci proszeni są o indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola (do starania się o przyjęcie do przedszkola wymagana  jest terapia prowadzona  w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i pozytywna opinia prowadzącego psychologa). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci korzystajace z terapii w KORWR i dzieci biorące udział w terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonej przez tutejsze Przedszkole, pod warunkiem uzyskania gotowości do pobytu w przedszkolu, określanej przez psychologa przedszkolnego. Zazwyczaj dzieci z deficytami rozwojowymi przyjmujemy od 4 roku życia, by mogły sprostać wymaganiom integracyjnej grupy mieszanej wiekowo.

2. Rodzice zostaną w ciągu tygodnia  powiadomieni telefonicznie o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka oraz w umówionym indywidualnie terminie zaproszeni na rozmowę i krótkie badanie psychologiczne, którego celem jest ocena dojrzałości dziecka do przedszkola.   

3. Po zapoznaniu z przedszkolem, warunkami pobytu, statutem, regulaminem, umową, zasadami cateringu, itp. sprawami organizacyjnymi, Rodzice podpisują umowę o wpis na dany rok szkolny i wpłacają wpisowe w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy o wpis.

4. Sposób adaptacji dziecka do przedszkola  każdy rodzic uzgadnia indywidualnie z nauczycielami prowadzącymi grupę.

 

Od września prowadzimy  odpłatne zajęcia dla maluchów, które ukończyły 2 lata;  odbywają się one jeden raz w tygodniu. Zapisy do tych grup prowadzone są w sposób ciągły, gdy są wolne miejsca. Grupy liczą maksymalnie 10 dzieci ( 5 dzieci na 1 nauczyc.
Informacje w zakładce: "Zajęcia  dodatkowe/ Zajęcia dla maluchów".
------------------------------------------------------------------------

Opłaty w roku szkolnym 2020/21 wynoszą:

800 zł wpisowe

800 zł czesne (płatne 11 mies w roku, lipiec - przerwa wakacyjna)

720 zł czesne dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny

450 zł czesne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

----------------------------------------------------------------------

 
 12,50 - stawka żywieniowa za 2 posiłki (obiad i podwieczorek) - catering firmy Extrimm, z jadłospisem uzgodnionym dla potrzeb naszego przedszkola, są możliwe diety - koszt 15 zł.

(diety ze wskazań medycznych muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem od lekarza).

--------------------------------------------------------------------------

Ewentualne zmiany opłat, uzasadnione wzrastającym kosztem utrzymania placówki, są ogłaszane zwyczajowo przed 1 marca kolejnego roku szkolnego.

Rytmika, gimnastyka korekcyjna, j.angielski, muzykoterapia odbywają się w ramach opłaty czesnego.
--------------------------------------------------------------------------
Opłaty za zajęcia dodatkowe w r. szk. 2019/20 wynosiły:

  • Katecheza Dobrego Pasterza 15 zł/1h zajęć
  • taniec towarzyski 130 zł za semestr,
  • j. francuski ok 280 zł rocznie,
  • piłka nożna 70 zł/miesiąc.

    W okresie pandemii w roku szkolnym 2020/21 nie prowadzimy tych zajeć.

--------------------------------------------------------------------------
Każde dziecko potrzebujące wsparcia w rozwoju może skorzystać nieodpłatnie  z oferty pracowników Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, tj. psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy-pediatrów, specj. rehabilitacji dziecięcej, w ramach kontraktu z NFZ (skierowanie od lekarza pediatry). Rejestracja: 124216862.

W przedszkolu prowadzimy także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - dla dzieci posiadajacych opinie o potrzebie takiego wspomagania, wydawaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje w zakładce "Diagnoza i terapia - WWR", a także zajęcia odpłatne: logopedyczne, psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii Montessori dla dzieci w różnym wieku.