1%

Aby przekazać 1% podatku dla naszego przedszkola należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać  numer KRS organu prowadzącego nasze przedszkole, czyli - Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego:

KRS 0000133074

 

Serdecznie dziękujemy za wpłaty w poprzednich latach. Dzięki nim jesteśmy w stanie sfinansować zakup różnorodnych pomocy rozwojowych, dofinansować specjalistyczne szkolenia pracownikom przedszkola i ośrodka,  a także podołać kosztom utrzymania budynku i terenu wokół niego!
!% zebrany w 2021 roku został przekazany na remont dachu realizowany w 2022 roku , a konkretnie na wykonanie prac zabezpieczających na okres zimy.