Historia Polski - zajęcia dla dzieci

Organizator:
Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12
31-532 Kraków

 

Miejsce zajęć:
Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 31-532 Kraków
sala wykładowa

 

Historia Polski - zajęcia dla dzieci cz. I

 

Czy Mieszko I był królem Polski? Co robiły wielbłądy pod Grunwaldem? Czy Polska zawsze wyglądała tak samo? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas opowieści o historii Polski wzorowanej na wielkich lekcjach Marii Montessori.
Podczas pierwszych zajęć dzieci dowiedzą się m.in.:
- jak doszło do powstania państwa polskiego
- kto był pierwszym królem Polski
- jak zmieniał się granice naszego państwa
- czym było rozbicie dzielnicowe
- dlaczego zakon krzyżacki pojawił się na terenie Polski
- czym była unia polsko- litewska
- jak doszło do pierwszego rozbioru Polski
- dlaczego 3 maja jest świętem narodowym
Uczestnicy będą brać czynny udział w budowaniu opowieści poprzez układanie przedmiotów na taśmie czasu, stawianie hipotez i wyciąganie wniosków na podstawie usłyszanych wiadomości, eksperymentowanie i wspólne tworzenie symboli narodowych.
Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: ok. 90 min. z przerwą na zabawy ruchowe.
Koszt uczestnictwa: 50 złotych od dziecka (1 opiekun gratis).
Termin: 8 października godz. 15.00 - 16.30 lub 20 października 2022 r. godz. 17.30 - 19.00
Ilość miejsc ograniczona.
Druga część opowieści zostanie przedstawiona podczas kolejnych zajęć.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: przedszkole@montessori.prochowa.pl

 

Historia Polski - zajęcia dla dzieci cz. II

 

Czy Polska zawsze była obecna na mapie Europy? Co znaczy słowo niepodległość? Jaka jest moja rola w budowaniu pokoju na świecie? Podczas II części zajęć o historii Polski będziemy szukać odpowiedzi na zadane pytania oraz zdobędziemy wiedzę na temat:
- drugiego i trzeciego rozbioru Polski
- odzyskania niepodległości
- ważnych postaci dla Polski
- pierwszej i drugiej wojny światowej
- sytuacji Polski po drugiej wojnie światowej
- wejścia Polski do Unii Europejskiej
Uczestnicy będą brać czynny udział w budowaniu opowieści poprzez układanie przedmiotów na taśmie czasu, stawianie hipotez i wyciąganie wniosków na podstawie usłyszanych wiadomości, eksperymentowanie i wspólne tworzenie symboli narodowych.
Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: ok. 90 min. z przerwą na zabawy ruchowe.
Koszt uczestnictwa: 50 złotych od dziecka (1 opiekun gratis).
Termin: 15 października godz. 10.30 - 12.00 lub 27 października 2022 r. godz. 17.30 - 19.00
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: przedszkole@montessori.prochowa.pl

Link do karty zapisu: http://www.montessori.krakow.pl/dokumenty/