1,5%

Aby przekazać 1,5% podatku dla naszego przedszkola należy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać  numer KRS organu prowadzącego nasze przedszkole, czyli - Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego:

KRS 0000133074


Serdecznie dziękujemy za wpłaty w poprzednich latach. Dzięki nim jesteśmy w stanie sfinansować zakup różnorodnych pomocy rozwojowych, dofinansować specjalistyczne szkolenia pracownikom, a także podołać kosztom utrzymania budynku i terenu wokół niego!