Pedagogika Montessori-podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce

W książce przedstawione są teoretyczne podstawy i twórcze inspiracje praktyczne w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolach oraz na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech.

DOC