Historia Polski wg metody Montessori

      Warsztat ma na celu zaprezentowanie historii Polski od pojawienia się człowieka na naszych ziemiach do czasów współczesnych, by rozbudzić w dzieciach poczucie tożsamości narodowej. Świadomość własnych korzeni jest drogą do osiągnięcia pełni szczęścia, a kształtowana od czasów wczesnego dzieciństwa daje możliwość wychowania do patriotyzmu, opartego o szacunek i miłość do drugiego człowieka. Przygotowana opowieść jest uzupełnieniem treści edukacyjnych zarówno na etapie przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Została stworzona tak, żeby nawet najmłodsi odbiorcy mogli aktywnie uczestniczyć w poznaniu historii naszego kraju. W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości temat jest bardzo aktualny i potrzebny.
 
4-godzinny warsztat dla nauczycieli, podczas którego zostanie zaprezentowany atrakcyjny sposób przedstawienia dzieciom historii Polski.

 

Data: 29 lutego 2020

 

Godzina: 9.00-13.00

 

Koszt: 184,50 zł (150zł + 23% VAT)

 

Prowadzący: Magda Utrata, Anna Malina

 

Kontakt i zapisy: przedszkole@montessori.prochowa.pl

 

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul.Prochowa 12 Kraków


Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
 

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 24.02.2020 (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.

Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.