KURS PEDAGOGIKI MONTESSORI 3-6 R.Ż.

Zapisy na kolejną edycję: 2020/21 rozpoczną się wkrótce.

Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajeć także w formie on - line.

Terminy zjazdów stacjonarnych zostaną podane w czerwcu br.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs pedagogiki Montessori 3-6 r.ż. i pedagogiki leczniczej Montessori

(Zajęcia w soboty i niedziele od 8.30-19.05)

 

INFORMACJE OGÓLNE:

300 godzin

wrzesień - czerwiec

10 zjazdów weekendowych po 24 godziny lekcyjne

60 godzin praktyki

czerwiec - egzamin

międzynarodowy (polski i niemiecki) dyplom

zajęcia z lekarzem - pediatrą i psychologiem klinicznym

prowadzący posiadają wieloletnie doswiadczenie w pracy w przedszkolu Montessori

 

Do zorganizowania kursu upoważnia nas:

-  pisemna umowa o współpracy  pomiędzy Towarzystwem Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium, która kontynuuje międzynarodowy program szkolenia nauczycieli Montessori zapoczątkowany współpracą profesora Theodora Hellbruegge i Mario Montessori,

- ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy montessoriańskiej,

- i tyle samo trwające, ciągłe doskonalenie zawodowe, poprzez udział w międzynarodowych kursach, konferencjach i szkoleniach, a także hospitacjach w różnych placówkach montessoriańskich  w Polsce i innych krajach.

 

Kadra prowadząca zajęcia to:

- nauczyciele  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Przedszkolu Integracyjnym Montessori, pod patronatem ww. Akademii (prof. Joachima Dattke);

- zajęcia z zakresu medycyny i psychologii poprowadzą specjaliści z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego: lekarz pediatrii ze specjalnością w zakresie rehabilitacji rozwojowej i psycholog kliniczny.

 

 Do końca lat 90-tych, z inicjatywy Mario Montessori i profesora Theodora Hellbruegge  odbywały się w Monachium roczne kursy Montessori sygnowane certyfikatem AMI, prowadzone przez trenera AMI. Działalnośc szkoleniowa MARWR jest kontynuowana nadal, zarówno w Centrum Dzięcięcym w Monachium, jak i  w wielu krajach świata, w tym w Polsce, m.in.  u nas: w ośrodku i przedszkolu  na Prochowej, w Krakowie.

 

 

W czasie kursu uczestnicy:

- poznają teoretyczne załozenia koncepcji systemu pedagogicznego Marii Montessori oraz historię rozwoju jej pedagogiki w Polsce i na swiecie,

- poznają zasady prowadzenia obserwacji dziecka,

-  opracują konspekty do pracy z materiałami Montessori z zakresu ćwiczeń praktycznego życia, materiału zmysłowego, językowego, matematycznego i kosmicznego i będą mieli możliwość odbycia praktycznych ćwiczeń z materiałem Montessori (uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej materiały, które sami uzupełniają o własne notatki),

- od lekarza pediatry, specjalisty w zakresie rehabilitacji rozwojowej oraz od psychologa klinicznego uzyskają wskazówki do pracy z dziećmi o różnorodnych możliwościach i potrzebach rozwojowych (zarówno z opóźnieniem w różnych sferach rozwojowych, jak i dla dzieci szczególnie uzdolnionych), poznają ogólne założenia diagnozowania rozwoju dzieci wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,

- zdobędą informacje o tym, jak przygotować dziecko do przedszkola Montessori w domu i w placówce, czyli nieco informacji o wychowaniu dziecka do 3 r.ż.,

- dowiedzą sie jak przygotowywać materiały uzupełniające i rozszerzające wiedzę i umiejętności dzieci,

- nauczą się organizować współpracę z rodzicami w środowisku montessoriańskim.

 


Po odbyciu zajęć i praktyk oraz po zdanym egzaminie przed międzynarodową komisją (egzaminator - prof. Joachim Dattke z Monachium lub inny wyznaczony przez Akademię) uzyskają dyplom Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej z siedzibą w Monachium. Dyplom uznają wszystkie kraje, gdzie ważne są niemieckie dyplomy.

Kurs da rzetelne  przygotowanie do pracy w przedszkolach Montessori.

 

 

Terminy zajęc w edycji kursu: . 2019/20: 28-29.09.2019; 26-27.10.2019; 16-17.11.2019; 14-15.12.2019; 18-19.01.2020; 15-16.02.2020; 14-15.03.2020; 28-29.03.2020; 18-19.04.2020; 16-17.05.2020,  (czerwiec– sesja egzaminacyjna).

Godziny zajęć:  soboty i niedziele 8.30- 19.05, łącznie w weekend 24 godziny lekcyjne

 


Koszt kursu: 3500 zł + 23%Vat= 4305 zł

Możliwa płatność w ratach: 2 raty po 1800 zł, 3 raty po 1200 zł, 10 rat po 400 zł - plus podatek 23%VAT

[Kwota wymaganej zaliczki to 492 zł (400 zł + 23% Vat) i jest ona wliczona  w opłatę ogólną, nie jest to kwota dodatkowa do powyżej podanego kosztu. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo po przesłaniu mejla ze zgłoszeniem na kurs. Informacje i potwierdzenia zostaną przesłane w sierpniu.]

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz 
z dowodem wpłaty zaliczki  w wysokości 492 zł w terminie do 15.09.2019 r. na adres: 
przedszkole@montessori.prochowa.pl lub faksem na numer: 124215020.  
Wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12   31-532 Kraków nr konta 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 
z dopiskiem „kurs Montessori”
 

 

Zapraszamy!

 


Informacje i zgłoszenia na kurs 2019/20 - OD MAJA  2019   - DO 15 WRZEŚNIA 2019):

tel. 608 108 860 Elżbieta Zabiegaj - kierownik kursu (AMI-Montessori-Diplom for Special Education (München/D)

tel. 124215030 - sekretariat przedszkola

e-mail przedszkola: przedszkole@montessori.prochowa.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przesłaniu pisemnego zgłoszenia na podany powyżej adres mejlowy otrzymacie Państwo do wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu.