Szkolenia nauczycieli

Założeniem  Przedszkola Integracyjnego Montessori jest prowadzenie pracy z dziećmi na najwyższym specjalistycznym poziomie. Realizacji tego celu służą intensywne szkolenia, w których bierze udział personel przedszkola: nauczyciele i specjaliści wspomagający rozwój dzieci, w tym lekarze, psychologowie, terapeuci i pedagodzy.

Pani Jola w ramach rozwijania umiejętności terapeuty integracji sensorycznej odbyła w Warszawie dwuetapowe szkolenie w zakresie sensomotorycznej terapii widzenia, czyli programu diagnostyczno - terapeutycznego, łączącego terapię widzenia ze stymulacją sensoryczną i słuchową. Ta nowa metoda przyczyni się do lepszego wyrównywania deficytów rozwojowych u naszych podopiecznych.

---

Wraz z drugą terapeutką SI - panią Esterą - obie panie kontynuują kurs "terapii ręki".

---

W dniach: 30.11- 01.12.2018 r. w Monachium odbyło się międzynarodowe sympozjum w zakresie pediatrii społecznej, w którym wzięła udział dyrektor przedszkola Elżbieta Zabiegaj. Na sympozjum odbywającym się rokrocznie przedstawiane są najnowsze osiagnięcia z dziedziny interdyscyplinarnych badań nad metodami wczesnego wykrywania deficytów i opóźnień rozwojowych oraz wspierania rozwoju dzieci.

---

W odbywającym się 2 dni później trzydniowym spotkaniu międzynarodowego i także interdyscyplinarnego zespołu lekarzy, psychologów i pedagogów Montessori w Centrum dziecka w Monachium, świętującym w tym roku 50 lat swojego istnienia, oprócz pani dyrektor wzięły udział jeszcze kolejne dwie nauczycielki (ze specjalnościami w zakresie integracji sensorycznej, logopedii, terapii pedagogicznej) z naszego przedszkola - pani Ania i pani Magda.  W czasie spotkania była okazja do wysłuchania interesujących wykładów, sprawozdań i wzięcia udziału w wielojęzycznej dyskusji na naukowe tematy, tj. rozwijanie poznawczych zdolności dzieci w oparciu o pedagogikę Montessori. Poznaliśmy także od praktycznej strony organizację fińskich szkół, świętujących sukcesy swoich uczniów na arenie międzynarodowej.

Nasze przedszkole, z 24-letnim dorobkiem w pracy, przedstawiło się także  od najlepszej strony.
Już mamy zaplanowane wzajemne kontakty: wymianę doświadczeń, także odwiedziny w podobnych placówkach, począwszy od USA, przez Niemcy, Finlandię, Rosję, Ukrainę, Białoruś i Łotwę.