Wszechświat i jego początki - zajęcia dla dzieci
Kiedy powstał wszechświat i jak do tego doszło? Co to jest supernowa? 
Ile planet krąży w Układzie Słonecznym?
 
Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas zajęć o powstaniu wszechświata, czyli pierwszej Wielkiej Lekcji Marii Montessori.
 
W czasie spotkania dzieci wzbogacą wiedzę między innymi na temat:
jak i kiedy  doszło do powstania wszechświata 
co to jest droga mleczna 
co oznacza pojęcie „planeta”
która planeta krąży najbliżej słońca 
która planeta posiada najwięcej księżyców 
na której planecie w Układzie Słonecznym jest najcieplej, a na której najzimniej.
 
Uczestnicy będą brać aktywny udział w tworzeniu opowieści o powstaniu wszechświata i miejscu planet w Układzie Słonecznym. 
 
Zajęcia przewidziane są dla dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori, ul. Prochowa 12, Kraków
Czas trwania: ok. 90 min z przerwą na zabawy ruchowe lub działalność plastyczną 
Koszt uczestnictwa: 50 zł od dziecka ( jeden opiekun gratis). Płatności należy dokonać do 22 listopada 
Termin: 26.11.2022 r.  godz. 11.00
 
Prowadzący: Anna Malina, Magda Utrata
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2022 r. 
Ilość miejsc ograniczona 
 
Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego