Szkolenia nauczycieli

Personel naszego przedszkola  nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w dostępnych szkoleniach dla nauczycieli i specjalistów, po to , by jak najlepiej móc rozpoznać potrzeby rozwojowe dzieci i na nie w odpowiedni sposób odpowiedzieć.
Nauczycielki z naszego przedszkola, w minionym roku, wzięły udział w następujących, różnorodnych tematycznie, szkoleniach:
 

1. Odpowiedzialnosć przedszkola za bezpieczeństwo dzieci

2. Międzynarodowy kurs Montessori Biberkor dla dzieci w wieku 6-15 r.ż.

3. Edukacja językowa w koncepcji Marii Montessori

4. Podsumowanie pracy przedszkola publicznego. Zebranie rady pedagogicznej, analiza dokumentów

5. Bezpieczeństwo w szkole/ przedszkolu. Zadania dyrektora/ nauczycieli, dokumentowanie - prawo i praktyka

6. Trener umiejętności społecznych dzieci i młodziezy

7. Trener kontroli złości dzieci i młodziezy

8. Terapia dziecka z zaparciami nawykowymi

9.  Awans zawodowy 2022

10. Szkolenia BHP

11. Międzynarodowe, interdyscyplinarne sympozjum w Monachium - Rozwój w pierwszych latach życia.

12. Konferencja Montessori w Warszawie

13. Ocena pracy nauczyciela w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu od A do Z

15. Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?

16. Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka dla przedstawicieli oswiaty - Niebieskie karty - rola i zadania szkoły  z uwzględnieniem nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy domowej.

 

Szkolenia uzupełniane są obowiązkową lekturą starych i nowych pozycji wydawniczych z dziedziny nauk pedagogicznych, polskich i obcojęzycznych.  W przedszkolu prenumerujemy specjalistyczne czasopisma, jak "Wychowanie w przedszkolu", "Bliżej przedszkola", "Głos logopedy", "Monitor dyrektora przedszkola".