ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW (adaptacyjne)
INFORMACJE
  
 WKRÓTCE BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM –
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE DLA DZIECI   
Zabawa i praca metodą Marii Montessori
(edycja rok szkolny 2023/24)
przyjmujemy już zgłoszenia!
 
 • zajęcia dla dzieci w wieku od 2 r.ż.
 • 1 x w tygodniu 60 minut
 • od września do czerwca
 • zapisy w miarę wolnych miejsc
 • zapis na zajęcia nie oznacza przyjęcia do przedszkola
 • zgłoszenia mailowe lub telefoniczne:124215030
 
    Jeżeli chcecie Państwo przygotować swoje dziecko do przedszkolnej przygody, ułatwić mu adaptację w grupie oraz pokazać świat nowych reguł i zasad, zapraszamy  do zapoznania się z propozycją  zajęć wspomagających rozwój dziecka i przygotowanie do spotkania z przedszkolem.
      Pierwsze pójście do przedszkola to trudne przeżycie zarówno dla dziecka, jak i rodziców. Warto przygotować dziecko na nowe doświadczenia.
Na naszych zajęciach dzieci będą miały szansę na przygotowanie się do zabawy i współpracy w grupie rówieśniczej, jak i na rozwijanie swojego potencjału intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, ruchowego.

 
    
 Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci (z wyjątkiem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola) w wieku od 2 lat do 5 lat.
Dziecko powinno wykazywać taki stopień dojrzałości emocjonalno-społecznej, by na czas zajęć rozstać się z Rodzicami.
[W salach zajęć są szyby , przez które można ew. obserwować zachowanie dziecka].
      
 
 
Nasze zajęcia charakteryzuje:
 
Indywidualna praca pedagogiczna – każde dziecko jest wprowadzane do zabawy ze specjalnym materiałem rozwojowym Montessori, tak by wiedziało jak go wykorzystać. Początkowo prowadzący dobiera pomoce  do aktualnych możliwości dziecka, dbając o to, by zabawa materiałem rozwijała i pobudzała ciekawość. Wielość zgromadzonych materiałów na różnym poziomie rozwoju, daje dziecku możliwość elastyczności w doborze materiałów niezależnie od wieku.
 
Kształtowanie i rozwijanie kontaktów społecznych z rówieśnikami – nawiązywanie relacji, umiejętności dzielenia się zabawkami.
 
Małe grupy – mieszane wiekowo – wspólna zabawa i nauka w małych grupach jest szansą na szybkie poznanie uczestników wspólnej zabawy. „[...] Dzieci w różnym wieku pomagają sobie nawzajem, młodsze patrzą na to, co robią starsze, i proszą je o wyjaśnienia, którego starsze chętnie im udzielają. Odbywają się prawdziwe zajęcia; a ponieważ umysł pięciolatka bardzo bliski jest umysłowi trzylatka, młodszy z łatwością przejmuje to, czego my nie mogliśmy mu wyjaśnić. Pomiędzy nimi istnieje harmonia i umiejętność nauczenia, jaką rzadko można odnaleźć między dorosłymi i dziećmi.” (Montessori, „Das kreative Kind”. 1972, Seite 203)

 
Pracę z materiałem Montessori wyróżnia:
 
Samodzielność – dziecko samodzielnie wybiera materiał dydaktyczny, gdy już wie jak z nim pracować,
 
Swoboda – dziecko ma możliwość wyboru czasu pracy z danym materiałem, wtedy, gdy jest gotowe sięga po daną pomoc,
 
Wybór miejsca – dziecko może zdecydować gdzie będzie się bawić,
 
Forma i czas pracy – dziecko ma swobodę wyboru formy pracy, czasu jej trwania i stopnia samodzielności,
 
Uporządkowanie – dziecko, uczy się, że przedmioty w sali mają swoje miejsce,
 
Powtarzalność – dziecko ma prawo do własnego działania i pracy z materiałem tyle razy ile chce lub potrzebuje,
 
Kontrola błędu – dziecko może samo ocenić, czy daną pracę wykonało poprawnie.
 
Podczas zajęć zwracamy uwagę na:
 
 • Rozwój kontaktów społecznych poprzez wspólną zabawę z rówieśnikami,
 • Rozwój samodzielności i odpowiedzialności,
 • Kształcenie umiejętności porządkowania otaczającego świata,
 • Rozwój poczucia własnej wartości i ufności we własne siły,
 • Pomoc w rozwijaniu ciekawości w odkrywaniu świata,
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi i wytrwałości,
 • Ćwiczenia wspierające kształcenie kompetencji planowania działań, logiki przebiegu działań i ich kontroli.

 
Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje do pracy metodą M. Montessori (trenerzy Montessori):
 
mgr Jolanta Sz.-W. nauczyciel dyplomowany Przedszkola Integracyjnego Montessori, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, posiadająca wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; certyfikowany terapueta SI.
 
mgr Anna M.- nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyplomowany pedagog Montessori, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki.
 
mgr Joanna G. - nauczyciel wychowania przedszkolnego,dyplomowany pedagog Montessori, nauczyciel logopeda, 
 
mgr Magda U.  - nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyplomowany pedagog Montessori, logopeda, nauczyciel języka angielskiego,  terapeuta  integracji sensorycznej.
 
mgr Estera K. - nauczyciel wychowania przedszkolnego, dyplomowany pedagog Montessori, pedagog specjalny, terapeuta SI, terapeuta ręki.
 
 
 
 
Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:
 
 • Wypełnić oraz złożyć w sekretariacie Przedszkola kartę zapisu dziecka na zajęcia adaptacyjne (kartę można pobrać z naszej strony internetowej, zakładka - Dokumenty), po uzgodnieniu telefonicznym (12/421-50-30) można także ją  przesłać drogą mailową.
 • Zostaną Państwo zaproszeni razem z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne, po którym Państwo i my zdecydujemy o zapisie na zajęcia do grupy.
 • Po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia podpisujemy umowę.
 
Ważne informacje:
 
 • Koszt pojedynczych zajęć wynosi 60 zł. płatne z góry, semestralnie, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie w pierwszym miesiącu zajęć.

 

 • Rodzice wnoszą opłatę po zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia oraz podpisaniu umowy. Wpłatę należy dokonać na konto TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO, UL.PROCHOWA 12, 31-532, KRAKÓW, nr konta: 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620 PKO SA. Prosimy o nie wpłacanie pieniędzy na konto Przedszkola!

 

 • Dziecko na zajęciach przebywa samo (celem zajeć jest m.in. usamodzielnianie dziecka), pod opieką prowadzących zajęcia, przynosi z sobą buciki na zmianę.
  Materiały potrzebne do pracy zapewnia organizator.
  Rodzice oczekują na dziecko tuż za drzwiami sal wyposażonych w szyby, w szatni lub w innym miejscu wskazanym przez personel.

 

 

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, o godzinie: 17.15 (grupy liczą do 10 dzieci na 2 nauczycieli) w Przedszkolu Integracyjnym Montessori przy ul. Prochowej 12 w Krakowie. W przypadku większej liczby zgłoszeń i możliwości placówki istnieje szansa na utworzenie kolejnych grup, zwyczajowo tworzymy dwie 10-osobowe grupy.

 

 • Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie  września.
  Ze względu na specyfikę pracy ilość miejsc ograniczona.

   

Organizator:
Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12
31-532 Kraków

Miejsce zajęć:
Przedszkole Integracyjne Montessori
ul. Prochowa 12
31-532 Kraków
sala zajęć dla dzieci

 

 
 
Zapraszamy do udziału!