Zajęcia dodatkowe - Terapia ręki
Terapia ręki


Terapia ręki powstała w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej, wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych, w tym przygotowanie do pisania.


Zajęcia obejmują:
- ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu
- ćwiczenia rozmachowe/ rozruchowe (ćwiczenie stawu barkowego)
- ćwiczenia manualne (ćwiczenie stawu łokciowego)
- ćwiczenia manipulacyjne (nadgarstka i dłoni)
- ćwiczenia rozluźniające 


Koszt:

Terapia Montessori z elementami terapii ręki

Karnet - 4x45 min - 400 zł


Istnieje możliwość zajęć indywidualnych.

Terapeuci

mgr Anna M. - absolwentka studiów na specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika rodziny, wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagoigka. Nauczyciel wychowania przedszkolnego z kilkunastoletnim stażem, nauczyciel akademicki, autorka kilkunastu artykułów naukowych, w wydawnictwach polskich i zagranicznych, o roli nauczyciela w procesie wychowania dziecka, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik i prelegent licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.

 

mgr Jolanta Sz-W -  abslowentka studiów magisterskich z Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Padagogiczną. Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Montessori, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zarządzania Oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Sensomotorycznej Terapii Widzenia, Terapii Ręki, prowadząca roczne kursy Pedagogik Montessori 3-6lat, oraz autorskie szkolenia. Uczestniczy w konferencjach jako uczestnik i prowadzący warsztaty, w kraju i zagranicą. Pracuję z dziećmi zawodowo od 17 lat. Ciągle ma nowe pomysły i jest otwarta na uczenie się. Jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą. Troska o Dzieci i Rodziców jest jej zawsze bliska. Kocha górskie wspinaczki, rower i gorzką czekoladę.

 

mgr Magda U - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, nauczyciel akademicki, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.

 

mgr Estera K.

 

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków
 
Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności - tel 124215030 w godz. 7.30 - 15.30 lub mejlowo na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
 
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego potwierdzenia) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
 Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 
PeKaO SA o/Kraków
  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620