Warsztaty Montessori - Wielkie Lekcje

     Serdecznie zapraszamy na montessoriańskie warsztaty 26 listopada 2022 r. w godz. 9.00 - 17.00.
 
Pokażemy jak wprowadzać w przedszkolu i w szkole tzw. Wielkie Lekcje Marii Montessori. Prezentacja ciekawych materiałów pomagających obrazować dzieciom te ważne wydarzenia.
 
W programie:
 
- Stworzenie Wszechświata - Wielki Wybuch

- Opowieść o bezrękim Bogu
- Historia powstania życia na Ziemi
- Historia powstania człowieka

- Historia liter

- Historia liczb

- Wielka rzeka
 


Prowadzący:

 

Katarzyna Michalik -  absolwentka geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na studiach podyplomowych. Nauczyciel Montessori po kursach w Polsce i Niemczech. Obecnie nauczyciel  w szkole podstawowej w klasach 4-6, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych szkoleniach i warsztatach w ramach działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

 

Jolanta Szafrańska-Wojdalska - absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Padagogiczną, Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Montessori, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zarządzania Oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Sensomotorycznej Terapii Widzenia, Terapii Ręki, prowadząca roczne kursy Pedagogiki Montessori 3-6lat, oraz autorskie szkolenia. Uczestnik i prelegent licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą. Pracuje z dziećmi zawodowo od 17 lat. Ciągle ma nowe pomysły i jest otwarta na uczenie się. Jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą. Troska o Dzieci i Rodziców jest jej zawsze bliska. Kocha górskie wspinaczki, rower i gorzką czekoladę.
 

Organizator: Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12 31-532 Kraków
 

Miejsce szkolenia: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków
 
Koszt szkolenia: 500 zł (406,5zł +  93,5zł Vat).
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu karty zgłoszenia na szkolenie na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji  Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 Pekao SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
  
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 23 listopada (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości. W przypadku zebrania się grupy, rezygnacja po 23 listopada nie jest powodem do zwrotu opłaty. Można wskazać uczestniczka zastępczego.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury. 
Link do karty zgłoszenia: http://www.montessori.krakow.pl/dokumenty/