Warsztaty Montessori - Wielkie Lekcje

     Serdecznie zapraszamy na montessoriańskie warsztaty o powstaniu wszechświata, życia na Ziemi i człowieka, które odbędą się 16 października 2021 r. w godz. 9.00 - 14.00.
 
Pokażemy jak wprowadzać w przedszkolu i w szkole tzw. Wielkie Lekcje Marii Montessori.
 
W programie 3 Wielkie Lekcje:
 
- I -  Stworzenie Wszechświata
 
- II - Historia powstania życia na Ziemi
 
- III - Historia powstania człowieka
 
Prowadzący: Katarzyna Michalik
 
Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków
 
Koszt szkolenia: 300 zł (243,90 zł + 56,10 zł Vat).
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu karty zgłoszenia na szkolenie na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl
Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego) prosimy o przelew ww kwoty na konto:
 
 Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji  Wieku Rozwojowego
 ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 Pekao SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620
  
W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 8 października (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.
 
Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem.
Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.