Formy pracy z Rodzicami

    W celu intensyfikacji współpracy wszystkich podmiotów wychowania oraz w celu wspomagania rodziny w ich podstawowym zadaniu Przedszkole proponuje:


- wstępne indywidualne spotkania informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do placówki montessoriańskiej,


- zebrania informacyjne o pracy z dzieckiem w systemie pedagogicznym M. Montessori,


- indywidualne rozmowy z nauczycielami w ciągu roku szkolnego o osiągnięciach,    zachowaniach i problemach dzieci,


- współpracę ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta),


- udział w kursach informacyjnych,


- obserwacje codziennej pracy dzieci z materiałem Montessori,


- dostęp do artykułów, publikacji dotyczących metody Montessori,


- zajęcia otwarte,


- możliwość szerszego dostępu do wiedzy o pracy metodą Montessori na stronie internetowej,


- udział w wycieczkach, w uroczystościach przedszkolnych.