Diagnoza i terapia logopedyczna

       Posługiwanie się mową jest jedną z najistotniejszych umiejętności jakie człowiek musi posiąść, by bez skrępowania poznawać, doświadczać, nawiązywać relacje i wyrażać swoje uczucia. Niestety, coraz częściej obserwujemy zaburzenia rozwoju mowy dzieci. Trudności te często skutkują narastającym niepokojem, frustracją czy wycofaniem.  


      Drodzy Rodzice! Jeśli macie wątpliwości, czy mowa Waszego dziecka rozwija się prawidłowo, serdecznie zapraszamy na spotkanie. Przeprowadzamy diagnozę logopedyczną, sporządzamy program oraz prowadzimy terapię dzieci z:


- wadami wymowy;
- opóźnionym rozwojem mowy;
- afazją dziecięcą;
- niepełnosprawnością intelektualną;
- autyzmem i zespołem Aspergera;
- dysleksją lub ryzykiem dysleksji

 

        Zwracamy szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, stałą wymianę informacji o postępach i  rudnościach. Instruujemy, jak ćwiczyć z dzieckiem w domu, by terapia przynosiła dobre i trwałe efekty.
 
Terapeuci - logopedzi: mgr Bogusława P., mgr Magda U.
 
Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12 Kraków  
 
Kontakt: - tel. 124215030 w godz. 7.30 - 15.30,

e-mail: przedszkole@montessori.prochowa.pl

Cennik (obowiązuje do końca września 2021 r.):


30 minut – 45 złotych (pakiet 4 spotkań 160zł)
45 minut – 65 złotych (pakiet 4 spotkań 240 zł)
60 minut – 75 złotych (pakiet 4 spotkań 280 zł)
 
Wpłaty:


Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji
Wieku Rozwojowego
ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków
 
PeKaO SA o/Kraków
  39 1240 1431 1111 0000 1045 262