Diagnoza i terapia SI

Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?


Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała  
i otoczenia wokół nas. Te informacje płyną do mózgu w każdej chwili naszego życia. Nie pochodzą one tylko z oczu czy uszu, ale również z każdego punktu w naszym ciele (zmysł dotyku, priopriocepcji) a nawet ze specjalnego zmysłu, który odbiera siłę grawitacji i ruch ciała.  
Integracja sensoryczna to proces właściwej rejestracji bodźców wszystkimi zmysłami równocześnie. To szybki i precyzyjny sposób przesyłania, różnicowania, modulowania  
i interpretacji wrażeń by mogły być użyte w celowym działaniu. Ten proces organizacji informacji sensorycznych jest fundamentem funkcji ruchowych, mowy, emocji, uwagi, relacji społecznych i percepcji.
 
Na czym polega terapia SI?


Terapia SI różni się od wielu innych technik, bo nie uczy dziecka specyficznych umiejętności, takich jak liczenie, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, różnicowania jednego dźwięku od drugiego, rysowania linii między określonymi punktami, jazdy na rowerze, łapania piłki, zapinania guzików. Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie zdolności do uczenia tych umiejętności. Przygotowuje mózg do tego, by szybko i wydajnie opanował te specyficzne umiejętności. Zatem terapia SI jest poprawą organizacji lub przeorganizowaniem pracy mózgu poprzez ćwiczenia, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu. Dlatego terapia SI jest terapią ruchem, realizowaną z pomocą odpowiednio przygotowanej sali i sprzętu. Terapia SI może być prowadzona równolegle  z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.


Objawy, które powinny niepokoić rodziców i opiekunów :


•    dziecko jest niezdarne ruchowo, często się potyka, przewraca, spada z krzesł itp.,
•    ma trudności z przyjęciem i utrzymaniem prawidłowej pozycji siedzącej,
•    ma słabą równowagę,
•  ma problemy z czynnościami samoobsługowymi: samodzielnym jedzeniem, sznurowaniem butów, ubieraniem i rozbieraniem się, zapinaniem i rozpinaniem guzików,
•    szybko się męczy,
•    jest wiotkie, często podpiera głowę, pokłada się na ławce,
•    nieprawidłowo trzyma ołówek, zbyt mocno lub zbyt słabo przyciska go do papieru,
•    ma nieustaloną bądź skrzyżowaną lateralizację,
•    ma kłopot z wodzeniem wzrokiem za przesuwającym się przedmiotem,  
z przepisywaniem z tablicy, prowadzeniem obserwacji,
•  ma problemy z rozpoznawaniem kształtów, wyodrębnianiem figur z tła, odnajdywaniem szczegółów na obrazku,
•    ma pismo lustrzane, odwraca litery, sylaby bądź słowa,
•    ma opóźniony rozwój mowy bądź zaburzenia artykulacyjne,
•   ma kłopoty z różnicowaniem dźwięków, myli podobne słowa, słabo rozumie bardziej złożone polecenia werbalne,
•    ma bardzo wąski repertuar żywieniowy, jest wybredne, nie chce próbować nowych potraw, często ma odruch wymiotny,
•    nie znosi dotyku określonych faktur, nie lubi rajstop, czapek itp.,
•    przesadnie reaguje na niewielki ból bądź ignoruje nawet poważniejsze skaleczenia,
•    ma problemy z koncentracją,
•    ma trudności z zasypianiem i budzeniem się,
•    jest poirytowane w natłoku bodźców wzrokowych bądź słuchowych,
•    jest nadaktywne i impulsywne,
•    przejawia zachowania agresywne,

i inne.

Kto prowadzi zajęcia SI:

mgr Estera K.,

mgr Anna M., - absolwentka studiów na specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika rodziny, wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagoigka. Nauczyciel wychowania przedszkolnego z kilkunastoletnim stażem, nauczyciel akademicki, autorka kilkunastu artykułów naukowych, w wydawnictwach polskich i zagranicznych, o roli nauczyciela w procesie wychowania dziecka, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki. Prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik i prelegent licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.

mgr Jolanta Sz-W, - abslowentka studiów magisterskich z Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią Padagogiczną. Studiów Podyplomowych z Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Montessori, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zarządzania Oświatą. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, Sensomotorycznej Terapii Widzenia, Terapii Ręki, prowadząca roczne kursy Pedagogik Montessori 3-6lat, oraz autorskie szkolenia. Uczestniczy w konferencjach jako uczestnik i prowadzący warsztaty, w kraju i zagranicą. Pracuję z dziećmi zawodowo od 17 lat. Ciągle ma nowe pomysły i jest otwarta na uczenie się. Jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą. Troska o Dzieci i Rodziców jest jej zawsze bliska. Kocha górskie wspinaczki, rower i gorzką czekoladę.

Magda U. - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, nauczyciel akademicki, prowadząca na kursie pedagogika Montessori 3-6 r. ż. i pedagogika lecznicza Montessori oraz na innych kursach i szkoleniach w ramach działalności Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Współautorka opowieści o historii Polski wzorowanej na Wielkich Lekcjach M. Montessori, uczestnik licznych szkoleń i konferencji w kraju i za granicą.


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 12/421-50-30 lub mailowy: przedszkole@montessori.prochowa.pl


Cennik obowiązujący od 1 grudnia 2022 r.:

-   diagnoza - 450 zł (3 spotkania i pisemna diagnoza)
-   60 min – (karnet 4 spotkania: 450 zł)
-   45 min – (karnet 4 spotkania: 400 zł)

 

UWAGA! 

Wpłaty za zajęcia terapeutyczne dla dzieci prosimy dokonywać na KONTO TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO UL. PROCHOWA 12, 31-532 KRAKÓW.
PeKaO SA o/Kraków 39 1240 1431 1111 0000 1045 2620