Polska oczami dzieci - warsztat montessoriański
Polska oczami dzieci - warsztat montessoriański

Część dydaktyczna – prezentacja mapy Polski i ciekawych pomocy rozwojowych  

Część warsztatowa – wykonanie mapy i jej elementów

 

I.    Część dydaktyczna: 

 

Zaprezentowane zostaną materiały przybliżające dzieciom regiony etnograficzne i przyrodnicze Polski. Celem jest pomoc w zrozumieniu przez dziecko jego roli jako człowieka odpowiedzialnego za swój kraj, realizującego swoje dążenia do poznania świata, odnajdującego się w swojej lokalnej rzeczywistości – regionie etnograficznym i nie tylko.

Uczestnicy warsztatu zobaczą ciekawe, autorskie  pomoce rozwojowe, które pomogą poznać  dzieciom różne regiony Polski: charakterystyczne budowle, ważne miejscowości, herby miast, parki narodowe, rękodzieło ludowe.

Pracując z tymi materiałami dzieci będą miały okazję rozwijać poczucie piękna i estetyki, uczyć się współdziałania i tolerancji, życia w zgodzie z innymi ludźmi i przyrodą poszczególnych regionów, poznawać różnice w mowie, stroju ludowym, kuchni i zwyczajach, uczyć się dbać  o najbliższe środowisko.

Prezentowane materiały wykorzystują różne potrzeby i aktywności dzieci, kształcą sferę ruchową, sensoryczną, językową, wrażliwość estetyczną, a także  rozwój społeczno - emocjonalny. Obszary edukacyjne zostaną przedstawione na różnych poziomach umiejętności dzieci.  

Zajęcia te mogą stać się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań związanych z poznawaniem Polski. 

 

II.    Część praktyczna – warsztatowa: 

 

Każdy uczestnik podczas warsztatu wykona na płótnie unikatową, interaktywną mapę Polski (o wymiarze ok 100/100cm)

 

1.    Etapy tworzenia mapy

1.1.     Stworzenie szablonu wyjściowego na papierze dla przyszłej mapy.

1.2.     Przygotowanie płótna, naniesienie wybranych treści na materiał.

1.3.    Malowanie mapy bazowej na płótnie.

1.4.    Technika wykańczania: krawędzi materiału, nanoszenia skali, podziałki, róży wiatrów itd. Zgodnie z potrzebami przyszłych użytkowników mapy. 

2.    Treści, które znajdą się na naszej mapie – cześć z nich uczestnicy będą wykonywać samodzielnie podczas warsztatu, do reszty poznają techniki pracy i niezbędne materiały – tak by móc wykonać potrzebne treści w domu lub wraz z dziećmi. 

2.1.    Hydrologia – sieć rzeczna Polski – zarówno wariant podstawowy (przedszkolny) jak i zaawansowany (kilkanaście rzek) (szkolny).

2.2.    Hipsometria – wycinanie, formowanie oraz malowanie pasm górskich na przykładzie Karpat.

2.3.    Pasowość form terenu – wycinanie z materiału.

2.4.    Największe obszary leśne – ciekawe formy przedstawienia przestrzennego.

2.5.    Parki Narodowe – obszary, symbole.

2.6.    Największe miasta – do samodzielnego wykonania przez nauczyciela lub dzieci.

2.7.    Krainy historyczne, etnograficzne, kulturowe … - propozycje przedstawienia ich na mapie.

2.8.    Sąsiedzi Polski – flagi, godła narodowe, nazwy krajów ….

 

Podczas warsztatu uczestnicy będą wycinać z różnych materiałów, malować na różnych powierzchniach, wypalać w drewnie, grawerować w szkle,lepić z gliny, poznają balsę i inne ciekawe materiały.

 

Cele:

- podnoszenie kompetencji nauczyciela w zakresie umiejętności przekazywania wiedzy o Polsce

- rozwijanie własnego warsztatu pracy o nowe środki dydaktyczne

- uczenie się włączania różnych treści i wartości w codzienną pracę edukacyjną

- doskonalenie twórczego potencjału pedagogicznego 

- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania różnych technik plastycznych przy tworzeniu materiałów dydaktycznych

 

Data: 15 -16 maja 2020 r

Czas: piątek 16.00 – 20.00, sobota 8.00 – 16.00

Koszt: 393,60 zł (320 zł + 23% Vat) - w tym zawiera się koszt materiałów do wykonania własnej mapy

Miejsce: Przedszkole Integracyjne Montessori, ul. Prochowa 12, Kraków

Prowadzący: mgr Katarzyna Michalik, mgr Jolanta Szafrańska

Kontakt i zapisy: przedszkole@montessori.prochowa.pl

 

Zainteresowane osoby prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia na szkolenie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu mailem na adres: przedszkole@montessori.prochowa.pl

 

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (otrzymaniu mejla zwrotnego lub telefonicznego  potwierdzenia) prosimy o przelew ww. kwoty na konto: Towarzystwo Krakowskiego  Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków PeKaO SA o/Kraków  39 1240 1431 1111 0000 1045 2620

 

W razie niewystarczającej ilości wpłat na dzień 11.05.2020 (minimum 10 uczestników) Towarzystwo zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty będą wówczas zwracane w całości.

 

Faktury zostaną przekazane w dniu szkolenia lub przesłane mailem. Prosimy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.