ORGANIZACJA PRACY

W przedszkolu są cztery grupy mieszane wiekowo,  działające zgodnie   
z założeniami pedagogiki Montessori).

 

Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki pracujące na zmiany i pomoc wychowawcy.

Nauczycielki pracują z dziećmi  w wymiarze 26 godzin pracy dydaktyczno - wychowawczej tygodniowo .

 

Przedszkole czynne jest w godz. od  7.00/7.30 (w zależności od zgłoszonych potrzeb rodziców) do 17.00. W godzinach 7.00 - 7.30 dzieci znajdują się w jednej "dyżurnej" grupie, od 7.30 w dwóch, a od godz. 8.00 każda grupa jest już u siebie. 

[W przypadku dużej absencji chorobowej nauczycieli i braku zastępstw istnieje możliwość połączenia dzieci z 2 grup].

Na drzwiach wejściowych do szatni lub do sal wywieszony jest grafik pracy każdej grupy i nauczycieli.

 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 9-tej, aby mogły skorzystac ze szczególnie ważnej części dnia, jaką jest tzw. praca własna z materiałem Montessori, która trwa do godziny 10.00 (plan dnia zamieszczamy poniżej).
Odbieranie dzieci rozpoczynamy najwcześniej  od godz. 14.00.

 

Realizujemy założenia pracy integracyjnej, w każdej grupie są dzieci z deficytami rozwojowymi (zazwyczaj 1-3 dzieci w grupie), które wcześniej objęte były opieką specjalistyczną ośrodka rehabilitacji dla dzieci, mieszczącego się w tym samym budynku, zostały w ten sposób przygotowane do pobytu w przedszkolu i nadal uczęszczają na zajęcia specjalistyczne.

 

Żywienie: drugie śniadanie -  na życzenie rodziców - przynoszone jest z domu (raz w tygodniu  mogą być  zorganizowane na wniosek rodziców z danej grupy  tzw. wspólne śniadania organizowane przez rodzinę jednego z dzieci); obiad i podwieczorek przywozi firma cateringowa (Extrimm) w naczyniach zbiorczych, dania porcjowane są na miejscu do naczyń wielorazowego użytku. Posiadamy profesjonalnie wyposażoną kuchnię do wydawania posiłków i zatrudnionego pracownika do jej obsługi.
Jadłospis konsultowany jest na bieżąco, dostępne są diety: wegetariańska, bezmleczna, bezcukrowa, bezglutenowa, indywidualna.

 

Założenia programowe przedstawione są na stronie głównej w informacji "O Przedszkolu".

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz wybrany przez nauczycieli program znajdujący się na   liście programów zatwierdzonych do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Praca indywidualna z dziećmi prowadzona jest wg założeń pedagogiki Montessori i programu własnego, napisanego przez nauczycielki naszego przedszkola. Dodatkowo korzystamy z programu profilaktycznego, którego celem jest wdrożenie dzieci do zachowań bezpiecznych dla siebie i otoczenia.

Sekretariat przedszkola, w którym można załatwic sprawy organizacyjne i formalne jest czynny od 7.30 do 15.30.

Zapraszamy do innych zakładek, aby zapoznać się w pełni z ofertą naszej placówki.

 

PLAN DNIA

7.00 /7.30 - 10.00 Praca indywidualna oraz w małych grupach z wykorzystaniem materiału Montessori

 

10.00 - 10.20 Cwiczenia poranne, wspólne zabawy ruchowe, zabawy z piosenkami

 

10.20 - 10.50 Drugie śniadanie

 

10.50 - 12.45 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela, rytmika, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

 

12.45 - 13.30 Obiad

 

13.30 - 14.00 Odpoczynek po obiedzie - zajęcia relaksacyjne, czytanie i oglądanie książek, słuchanie muzyki, gry i zabawy stolikowe

 

14.00 - 15.00 Praca z materiałem Montessori, zajęcia zorganizowane dla dzieci starszych, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe

 

15.00 - 15.15 Podwieczorek

 

15.15 - 17.00 Zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, praca z materiałem Montessori

 

Dzieci schodzą się do przedszkola od 7.00/7.30 - 9.00!


Podstawa programowa jest realizowana w trakcie całego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.