ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści z danej dziedziny. Niektórzy współpracują z nami kilka - kilkanaście, a  nawet ponad 20 lat i realizują sprawdzone programy, nie stroniąc od nowości.

   W ramach czesnego proponujemy:

  •  rytmikę (prowadzi ją doświadczona nauczycielka rytmiki);
  •  gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekcji  i profilaktyki wad postawy (prowadzi ją specjalista rehabilitacji rozwojowej);
  •  język angielski (zajęcia prowadzą nauczycielki wychowania przedszkolnego, posiadające ukończony kurs nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i certyfikat językowy, z wykorzystaniem metody Montessori);
  • muzykoterapię grupową (prowadzi ją specjalista z zakresu muzykoterapii);
  • diagnozę logopedyczną rozwoju mowy; 
  • inne zajęcia specjalistyczne wg wskazań w orzeczeniach i opiniach dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą, terapia ręki, terapia Montessori).
  • oferta programowych zajęć i baza dydaktyczna naszego przedszkola jest bardzo bogata. Nauczyciele w czasie zebrań grupowych uzgadniają z rodzicami zakres wzbogacenia programu wizytami w ciekawych miejscach i zajęciami prowadzonymi przez zaproszonych gości - zajęcia ceramiczne, biologiczno - chemiczne doświadczenia, opowieści o świecie, itp.
     


Dodatkowo płatne zajęcia

  • język angielski (zajęcia prowadzone są autorskim programem);

Zapraszamy!